Hydro i Norge

Output:

Pressemelding
Komplett rapport (eng, pdf)
Presentasjon (eng, pdf)

Web-TV fra pressekonferansen i Oslo 21. juli kl. 08.30 (eng.)

Telefonkonferanse med spørsmål og svar er tilgjengelig her.