Hydro i Norge

Output:

Pressemelding
Komplett rapport (eng, pdf)
Presentasjon (eng, pdf) 

Web-TV fra pressekonferansen i Oslo 22. juli kl. 08.30 (eng.)

Hydro holdt 22. juli kl. 16.00 en telefonkonferanse for investorer og analytikere. Et lydopptak er tilgjengelig her (mp3, eng.): Conference call podcast