Hydro i Norge

Output:

Pressemelding
Komplett rapport (eng, pdf)
Presentasjon (eng, pdf) 

Web-TV fra pressekonferansen i Oslo 22. oktober kl. 08.30 (eng.)

Telefonkonferanse med spørsmål og svar for investorer og analytikere 22. oktober kl. 16.00. Et lydopptak vil bli tilgjengelig senere (mp3 podcast, eng.)

Tredje kvartal 2014