Hydro i Norge

Output:

Hydro arrangerer hvert år en kapitalmarkedsdag om strategiske spørsmål som er relevante for selskapets eiere og for finansmarkedet generelt. Kapitalmarkedsdagen for 2015 finner sted 3.-4. desember på London Stock Exchange i London.