Hydro i Norge

Output:

Pressemelding
Komplett rapport (eng, pdf)
Presentasjon (eng, pdf) 

Web-TV fra pressekonferansen i Oslo 22. oktober kl. 08.30 (engelsk)

Podcast av telefonkonferanse for investorer og analytikere Hydro holdt 22. oktober kl. 16.00 (mp3, engelsk).

Tredje kvartal 2014