Hydro i Norge

Output:

Pressemelding
Komplett rapport (eng, pdf)
Presentasjon (eng, pdf)

Web-TV fra pressekonferansen i Oslo 25. oktober kl. 08.30 (eng.)

Lydopptak (mp3 podcast, eng.) fra telefonkonferanse med spørsmål og svar for investorer og analytikere vil bli tilgjengelig senere.