Nøkkeltall

Nøkkeltall Hydro, 2016

Driftsinntekter: 87.694 millioner NOK
Underliggende EBIT: 9,656 millioner NOK
Resultat: 2.333 millioner NOK

Bauksitt & alumina

Produksjon av alumina: 5,962  millioner tonn
Produksjon av bauksitt: 10,060  millioner tonn
Underliggende EBIT: 2.421  millioner NOK

Primærmetall, 2016

Produksjon av primæraluminium: 2,046  millioner tonn
Underliggende EBIT: 4.628  millioner NOK

Mettalmarkeder, 2016

Totalt salg av metallprodukter: 3,186  millioner tonn
Underliggende EBIT: 634  millioner NOK

Valsede produkter, 2016

Salg av valseverkprodukter til eksternt marked: 948  milllioner tonn
Underliggende EBIT: 1.142  millioner NOK

Energi, 2016

Kraftproduksjon: 10,894  GWh
Underliggende EBIT: 1.105 millioner NOK


Oppdatert: 11. oktober 2016