Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen består av atten medlemmer. Tolv velges av generalforsamlingen, mens seks er valgt av og blant konsernets ansatte i Norge.

Medlemmer, aksjonærvalgte:
Shahzad Abid
Nils Bastiansen
Anne Kverneland Bogsnes
Anne-Margrethe Firing
Odd Arild Grefstad
Berit Ledel Henriksen
Birger Solberg
Unni Steinsmo
Sten-Arthur Sælør
Jorunn Sætre
Susanne Munch Thore, nestleder
Terje Venold, leder

Varamedlemmer, aksjonærvalgte:
Hilde Christiane Bjørnland
Nils Morten Huseby
Ylva Lindberg     
Medlemmer, ansattevalgte
Rolf Arnesen
Bjørn Petter Moxnes
Eivind Torvik 
Einar Øren
Bente Østlyngen
Bjørn Øvstetun

Varamedlemmer, ansattevalgte:
Svein Kåre Sund
Odd Arne Fodnes
Tone Hjelmtvedt
Leif Sundstrøm
Ørjan Normann
Kolbjørn Havnes
Line Melkild
Ann Kristin Prytz
Nancy J. Holt
Per Ivar Kjernerud
Roar Jakobsen
Kari Sommerfeldt

Oppdatert: 24. november 2016