Sensitiviteter

Hydros finansielle resultater er betydelig påvirket av oljeprisen, aluminiumprisen og kronekursen mot amerikanske dollar. Finn ut hvordan endringer i disse faktorene påvirker Hydros resultater.

Indikative pris og valuta sensitiviteter

Pris sensitiviteter +/- 10%
Millioner kroner EBIT
Aluminium 3 200
Olje (250)
Petroleums koks (190)
Kaustik soda (210)
Kull (60)


Valuta sensitiviter +/- 10%

Millioner kroner EBIT Finansielle poster
USD 3120 (370)
BRL (1170) 470
EUR (250) (1860)
  • Årlige sensitiviteter er basert på normale årlige volum, LME 1 750 dollar per tonn, Olje 440 dollar per tonn, petroleums koks 250 dollar per tonn, kaustisk soda 425 dollar per tonn, kull 80 dollar per tonn, NOK/USD 8.40, NOK/BRL 2.70, NOK/EUR 9.00.
  • Aluminiumpris sensitiviter er inkludert aluminiumpris indekserte kostnader og ekslusiv unrealiserte effekter av operasjonell hedging.
  • Ekskluderer effekter av prisede kontrakter i valutaer som divergerer fra underliggende valuta eksponering (transaksjonseksponering)
  • Valuta sensitiviteter på finansielle poster inkluderer effekter fra selskapsinterne posisjoner.
  • 2016 Platts alumina index (PAX) eksponering benyttet

 


Oppdatert: 11. oktober 2016