Sensitiviteter

Hydros finansielle resultater er betydelig påvirket av oljeprisen, aluminiumprisen og kronekursen mot amerikanske dollar. Finn ut hvordan endringer i disse faktorene påvirker Hydros resultater.

Indikative pris og valuta sensitiviteter

Pris sensitiviteter +/- 10%
Millioner kroner EBIT
Aluminium 3 000
Olje (200)
Petroleums koks (180)
Kaustik soda (190)
Kull (60)


Valuta sensitiviter +/- 10%

Millioner kroner EBIT Finansielle poster
USD 2840 (250)
BRL (1080) 440
EUR (240) (2040)
  • Årlige sensitiviteter er basert på normale årlige volum, LME 1 650 dollar per tonn, Olje 360 dollar per tonn, petroleums koks 240 dollar per tonn, kaustisk soda 380 dollar per tonn, kull 85 dollar per tonn, NOK/USD 8.30, NOK/BRL 2.50, NOK/EUR 9.00.
  • Aluminiumpris sensitiviter er inkludert aluminiumpris indekserte kostnader og ekslusiv unrealiserte effekter av operasjonell hedging.
  • Ekskluderer effekter av prisede kontrakter i valutaer som divergerer fra underliggende valuta eksponering (transaksjonseksponering)
  • Valuta sensitiviteter på finansielle poster inkluderer effekter fra selskapsinterne posisjoner.
  • 2016 Platts alumina index (PAX) eksponering benyttet

 


Oppdatert: 11. oktober 2016