Møt noen av oss

  • Variasjon i arbeidsoppgaver og gode kolleger to av grunnene til at Pål Thorud trives like godt i Hydro fremdeles.

    "Min første jobb i Hydro handlet om fjernstyring av vannkraftverk. Teknologien vi brukte var helt ny og fascinerte meg. Det ble mulig å styre et stort kraftverk fra en dataskjerm mange mil fra selve kraftverket. Det er mer enn 25 år siden”.

  • Brasilianske Jerusa Borges-Wolf er bosatt i Tyskland, der hun jobber med å skape gode prosesser på støperiet.

    "Jeg likte matte og fysikk, og studere derfor til ingeniør. Senere deltok jeg i et utvekslingsprogram for studenter som førte meg til Bremen i Tyskland. Her ble jeg kjent med mannen min, og siden har jeg vært her”.

  • Alberto Martins Müller har jobbet for Alunorte i 14 år. Her gjør han oppgaver knyttet til Alunortes samfunnsarbeid, og gjør med det en stor forskjell for lokalsamfunnet.

    Folk i området her kjenner meg som “Coach Müller”. Hvert år er tusenvis av ungdommer med på fotballprosjektene våre. Det startet i 1999, etter at Hydro var gått inn som en av eierne i Alunorte”.

  • “Da vi åpnet omsemeltingsverket fikk vi mulighet til å starte en helt ny arbeidskultur. Vi som var med fra starten fikk mulighet til å påvirke og bestemme, ettersom mange av prosessene som gjaldt den enkelte medarbeider ikke var på plass ennå”.


Oppdatert: 28. november 2016