Hydro i Norge

three green bullets

Sponsor- og samarbeidsprogram

Vårt samarbeidsprogram reflekterer det globale selskapet vi er, våre verdier og våre produkter. I alt vi foretar oss ønsker vi å bidra til mer livskraftige samfunn. Aluminium er et viktig produkt og en bærebjelke i utviklingen av moderne og miljøbevisste samfunn.

Hydro samarbeider i dag med blant andre Redd Barna, miljøvernorganisasjonen ZERO, Amnesty International Norge, Transparency International Norge, Nobels Fredssenter, Nobels Fredspriskonsert og fotballaget Alunorte Rain Forest. Dette er partnere vi er svært stolte av å samarbeide med.

For nye samarbeid ser vi etter kvaliteter som passer med vår profil som aluminiumselskap. Vår partnerskapsstrategi handler om mennesker, miljø og muligheter og nye samarbeid bør passe inn i en eller flere av disse kategoriene.

I tillegg har Hydro omfattende nasjonale og internasjonale samarbeidsavtaler basert på lokale behov.

Søk her

Før du fyller inn søknadsskjema ber vi deg lese gjennom de forgående sidene som beskriver Hydros partnerskapsstrategi som handler om mennesker, miljø og muligheter. Vi er opptatt av at våre samarbeidsavtaler skal gi gjensidig nytte for oss og våre partnere på lang sikt.

Hydro sentralt støtter ikke:

Enkeltpersoner
Sportsaktiviteter
Reiser/ekspedisjoner
Politiske eller religiøse organisasjoner

Søk