Fakta om Powerhouse

Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Entra Eiendom, Skanska, Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO, Asplan Viak og aluminiumselskapet Hydro deltar i samarbeidet.

  • På ZERO-konferansen 2010 tok Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg og ZERO-leder Einar Håndlykken initiativ til et samarbeid for å realisere plusshus i Norge
  • Initiativet resulterte i Powerhouse, etablert av Snøhetta, Skanska, Entra Eiendom, ZERO og Hydro i mai 2011.
  • I juni 2013 ble også Asplan Viak partner i Powerhouse
  • Powerhouse har hele tiden samarbeidet tett med ZEB (Zero Emission Buildings)
  • Powerhouse er et samarbeid for å utvikle og realisere plusshus, det vil si bygg som produserer mer fornybar energi enn de bruker
  • Powerhouse har for tiden to pågående prosjekter, et rehabiliteringsprosjekt på Kjørbo i Sandvika utenfor Oslo og ett nybygg på Brattørkaia i Trondhiem
  • Powerhouse er opptatt av samarbeid. All kompetanse i et byggeprosjekt må være med helt fra starten. Det er nødvendig for å finne optimale løsninger.
  • Powerhouse vil vise at plusshus går i pluss - også kommersielt. Plusshus skal lønne seg både for de som utvikler løsningene og for de som bruker dem, i form av fraværende strømregninger.
  • Powerhouse ønsker kontakt med alle som ønsker å være en del av løsningen, enten det er leietagere, byggherrer, fasadeleverandører, rådgivere, entreprenører eller arkitekter.

Oppdatert: 11. oktober 2016