Fakta om plusshus

Plusshus er bygg som, gjennom tiden de er i bruk, generer mer fornybar energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending.

Bygdninger står for 40% av verndens energibehov

Plusshus - en del av løsningen:

  • Bygg står for om lag 40 prosent av verdens energibruk. Tallet er det samme for Norge.
  • Plusshus har et ekstremt lavt energiforbruk og produserer mer fornybar energi enn de bruker.
  • EU har besluttet at innen 2020 skal alle nybygg produsere nesten like mye energi som de bruker. Norge har samme mål.

Oppdatert: 11. oktober 2016