Fakta om plusshuset på Kjørbo

Plusshus på kjørbo
  • Kjørbo ligger i Sandvika i Bærum kommune.
  • Målet med prosjektet er å forvandle et ordinært kontorbygg til et energipositivt bygg.
  • Rehabiliteringen starter 1. Kvartal 2013 og vil være fullført i 2014.
  • Entra Eiendom eier de to byggene på ca. 2600 kvadratmeter.
  • Byggene ble oppført i 1980, og har i dag et energiforbruk på 250 kWh per kvadratmeter pr år.
  • Etter rehabilitering skal energibehovet dekkes av egen energiproduksjon fra solcellepaneler.
  • Solcellepanelene kan levere over 200 000 kWh årlig (41 kWh/m2).
  • Kalkulert energiforbruk i bygningene, blir rundt 100 000 kWh årlig, (20 kWh/m2).
  • Når energi som er brukt til produksjon av materialer trekkes fra, vil det bli et overskudd i energibalansen totalt

Oppdatert: 11. oktober 2016