Teknologipiloten på Karmøy

Når Hydros pilotanlegg på Karmøy står klart til drift i 2017 er det med verdens mest klima- og energieffektive produksjonsteknologi for aluminium.

I aluminiumindustrien er Hydro verdensledende innen forskning og utvikling. Gjennom teknologipiloten på Karmøy ønsker vi å industrialisere verdens mest klima og energieffektive teknologi for aluminiumproduksjon.

Våre forskere ved Hydros teknologisentre i Årdal, Porsgrunn og Neuss i Tyskland har de siste årene utviklet neste generasjons elektrolyseteknologi, som kan redusere energiforbruk og utslipp fra aluminiumindustrien. Det er denne teknologien som nå er klar for å testes i et fullskala produksjonsanlegg.

Det nye pilotanlegget vil bygges ved Hydros eksisterende aluminiumverk på Karmøy i Rogaland. 


Oppdatert: 26. november 2016