Herøya Industripark

Herøya Industripark sett fra lufta
  • 2.500 ansatte fordelt på 90 ulike selskaper 
  • Oppstart: 1928

Hydro er eier av Herøya Industripark i Porsgrunn. Her holder mer enn 90 ulike selskaper holder til – med til sammen rundt 2.500 medarbeidere.

Felles for mange av virksomhetene på Herøya er at de er avhengige av rask forbindelse med Europa og resten av verden, ikke minst når det gjelder eksport av varer. Herøya Industripark har en godt utbygd havn og god lagerkapasitet i tillegg til daglige containerskipsforbindelser til kontinentet. I tillegg til å være eier av industriparken er Hydro representert med en forskningsenhet for aluminium på Herøya.

Oppdatert: 3. oktober 2016