Skip to content

Vi tackler udfordringerne for havbaserede vindmøller

Havbaserede vindmølleparker drives under barske miljøforhold. Du har brug for løsninger, der kan klare de ekstreme forhold, som havbaserede vindmølleparker udsættes for.

a two bladed modern windmill

Bølger, storme og saltholdig, fugtig luft til havs kan forårsage alvorlig korrosion af udsatte komponenter. Ved at bruge lavkorrosivt aluminium i stedet for stål kan man forlænge disse komponenters levetid, samtidig med at vedligeholdelsesomkostningerne reduceres.

Vindmølledesign med aluminium

Vi tilbyder konstruktionsdele af aluminium til forskellige applikationer såsom landingsplatforme, transformerstationer og havbaserede belysningsløsninger.

Klimaskærm af aluminium til havbaserede transformerstationer

Ekstruderet aluminium er velegnet som klimaskærm til havbaserede transformerstationer. Takket være deres lave vægt og rusthindrende egenskaber sikrer aluminiumprofiler lang levetid, enkel installation, lav vedligeholdelse samt reduceret anvendelse af andre materialer.