Skip to content

Valsede aluminiumprodukter er med til at gøre e-mobilitet til virkelighed

E-mobilitet ekspanderer hurtigt på verdensplan i et væksttempo, der overgår alle forventninger. Det udgør en del af fremtidens bæredygtige transportinfrastruktur.

electrical car prototype

I takt med at bilbranchen og andre brancher bliver elektrificeret, vil der ske store ændringer i energi- og transportsektoren. Højere og hurtigere optag kræver en fælles indsats fra alle interessenter såsom OEM'er, underleverandører, batterivirksomheder samt energi- og infrastrukturudbydere.

Aluminiums alsidighed, som er kendetegnet ved lav massefylde, høj ledningsevne, mulighed for genbrug, formbarhed og korrosionsbestandighed, giver mulighed for en progressiv udvikling af løsninger med henblik på e-mobilitet fra Li-Ion-batterier til letvægtsdesign i råkarosseriapplikationer. Ud over materialeløsninger til råkarosserier har Hydro udviklet aluminiumbaserede materialekoncepter, der giver mulighed for teknisk implementering af forskellige grader af batteriteknologi, fra katodefolie til cellekabinetter op til integrerede løsninger for varmestyring og batterimoduler.

Løsninger til e-mobilitetskomponenter

Vi tilbyder materialeløsninger til forskellige e-mobilitetskomponenter:

  • Celler – materialer til katodefolie, cellelåg, cellepol, celleflige, cellekabinetter
  • Moduler – materialer til samleskinner og cellekontaktsystemer, modulkabinetter
  • Pakker – materialer til batteribokse, EMV-afskærmning, køling
  • Batteriintegration – aluminium til kombination med termoplast, glasfiber for letvægtsløsninger til batterisystemer og -konstruktioner

Vores fladvalsede aluminiumprodukter, startende med tynde folier til katoder og op til tykke plader til batterikabinetter, giver en optimal kombination af forskellige egenskaber og potentialer for komponenter i batterisystemer. De er med til at opbygge lettere nulemissionskøretøjer og er fremragende til efterfølgende bearbejdning.

Vores ultrapræcise halvfabrikata garanterer effektivitet og høj ydeevne i vores fremstillingsprocesser og giver muligheder for genanvendelse ved afslutning af køretøjets levetid.

E-mobility

We have turned the corner into a new transport paradigm of electric mobility. Learn how aluminium can contribute to make lighter, safer and greener electric vehicles.

Download hvidbog
Report title

Recommended for you