Skip to content

Vi ved, at de fleste omkostninger ved et produkt og miljøpåvirkningerne heraf sker tidligt i designprocessen. Med mere end 1.000 ingeniører er aluminiumsdesign en af vores ekspertiser og styrker. Det er derfor vi gerne vil tage denne rolle, når vi samarbejder med kunder, for at reducere vores aluminiumsløsnings indvirkning på miljøet så meget som muligt. Lige fra designfasen.

Nu tilbyder vi dig et nyt koncept. En mere struktureret service. En dedikeret metode, som vi udviklede i samarbejde med konsulenterne Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), en del af Drees & Sommers. Vi kalder det Hydro EcoDesign.

Hydro EcoDesign kan hjælpe dig med at fremstille produkter med øget funktionalitet og et mindre miljømæssigt aftryk.

Download Hydro EcoDesign hvidbog

Hvad er Hydro EcoDesign?

Rammerne for Hydro EcoDesign er baseret på procedurer og krav. Vi gør dette for at sikre undersøgelsen af flere retninger i arbejdet mod at gøre produkter mere bæredygtige. Vores netværk af specialiserede kolleger vil tage føringen og bidrage med deres ekspertise inden for materialevalg, legeringsydeevne, livscyklusanalyse, overfladebehandling og letvægtning. Derudover forholder de sig til emner som design til demontering, forstyrrende forretningsmodeller, tilbagesendelsessystemer, leverandørinddragelse, emballering og forbedret genbrug. Flere gennemprøvede og effektive koncepter fra den cirkulære økonomisamfund er også implementeret.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Hvordan fungerer det?

Hydro EcoDesign-processen starter med en idéøvelse mellem dig og os. Denne kreative brainstorm vil udløse flere ideer og identificere de mest relevante. Vi følger derefter op med kontinuerlig kommunikation. Denne holistiske arbejdsmodel vil sikre, at vi vælger de bedste veje mod at udvikle et bedre produkt og samtidig holder økonomien for øje. At samarbejde med EPEA gjorde det muligt for os at opbygge en ramme med en partner, der har erfaring med materialesundhed, bæredygtigt design og produktcertificering. Nøglepunktet er at sikre, at alle trin og kriterier er saglige, samtidig med at vi minimerer risikoen for grønvask.

Hvordan kan Hydro EcoDesign være til gavn for dig?

  • Du støttes i at udvikle grønnere løsninger, der er klar til den cirkulære økonomi, af eksperter og passionerede diskussionspartnere
  • Du får aluminiumløsninger fra Hydro med kulstofspor, der er lavere end normen, og/eller højere genbrugsindhold, længere holdbarhed, bedre ydeevne
  • Du får et sikkert materiale, der overholder internationale normer og regler
  • Du kan opnå bedre resultater i bæredygtige produktcertificeringsstandarder, koncepter som Cradle to Cradle (C2C) og klassificeringssystemer for grønne bygninger
  • Du deltager i en idéproces for at udvikle innovative løsninger med funktioner, der er fokuseret på cirkulær økonomi
  • Du kan få adgang til materiale, der er certificeret i hele værdikæden af aluminium (ASI-certificering*)
  • Du drager fordel af at samarbejde med en global gruppe, der har stærk lokal tilstedeværelse, fordi det at arbejde tæt på kunden er et nøgleelement i den cirkulære økonomi
  • Du vil arbejde med en dedikeret partner, der inkluderer bæredygtighed som en dens grundelementer 

hydro_ecodesign_brochure_oct142020_eng_8

Hvilke typer produkter kan EcoDesign-es?

I princippet kan alle aluminiumløsninger EcoDesign-es. Applikationer i nogle brancher er særligt velegnede, såsom bygge og anlæg, husholdningsartikler og design samt bilindustrien.

Download Hydro EcoDesign hvidbog

Hydro EcoDesign - '9 regler charter'

Gennemsigtighed med interessenterne om vores produkters egenskaber, virkninger, ydeevne og omkostninger.

Løbende kommunikation med kunder og leverandører under processen, for at finde de bedste løsninger og forklare de valg der træffes.

Sørger for at materialet vælges under hensyntagen til miljømæssige og sociale kriterier gennem hele deres livscyklus.

Ansvarlig værdikæde med fokus på og respekt for miljømæssige, sociale og styringsmæssige forhold i valget af leverandører og industrielle processer.

Maksimer genanvendeligheden af ​​produkterne og komponenterne, mens affald og emballage minimeres.

Forstå interessenters bekymringer og gør den nødvendige indsats for at finde formildende løsninger.

Følg en proces med kontinuerlig forbedring, undren og innovation..

Levér den påkrævede dokumentation og beviser i forhold til national og international regulering.

Følg relevante målinger, såsom ydeevne og CO2-aftryk, i produktdesignfasen og andre sammenlinglige faser.

*Mere end 40 af Hydros produktionsanlæg er ASI-certificeret, og flere er i gang med certificeringsprocessen. Kontakt din repræsentant for at få flere oplysninger

Buzon Pedestal International, et europæisk firma med hovedkontor i Belgien, brugte Hydro EcoDesign til at forbedre tagrendeprofilerne i deres produktportefølje.
Re:Move er en ny, bæredygtig måde at transportere og levere varer for at sætte gang i nytænkning omkring byinfrastruktur og mobilitet. Fremstillet i aluminium med lavt kulstofindhold er det resultatet af et Hydro EcoDesign-samarbejde mellem Hydro, Polestar og andre industriledere inden for design og e-mobilitet.