Skip to content

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Vores primære og vigtigste ansvar er helbreddet og sikkerheden for vores medarbejdere og de personer, som påvirkes af vores aktiviteter.

woman dressing man in hazmat suit

Vi arbejder på at fremme og forbedre helbreddet hos virksomhedens medarbejdere, underleverandører og de samfund, vi opererer i. Vi bestræber os på at tilbyde en arbejdsplads, hvor folk kan arbejde uden at komme til skade og betjene vores anlæg uden at skade de omkringliggende samfund. 

Vores tilgang til forbedring af sikkerheden er baseret på risikostyring, ledelseskvalitet og medarbejderengagement. For at undgå alvorlige skader har vi implementeret adskillige kontrolsystemer, og vores protokoller til forebyggelse af dødsulykker sætter fokus på syv områder: 

  • Energiisolering
  • Forebyggelse af faldulykker
  • Mobilt udstyr 
  • Løbekraner  
  • Adgang til lukkede rum 
  • Sikkerhed omkring smeltet metal
  • Ledelse af underleverandører 

Sunde og sikre arbejdsforhold anerkendes som en menneskerettighed og håndteres af Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) samt Verdenssundhedsorganisation (WHO).