Skip to content

Forretningsintegritet og ansvarligt indkøb

Vi er en global aluminiumvirksomhed, der er repræsenteret i alle faser af værdikæden, fra udvinding til metalprodukter og løsninger. Vi er forpligtet til at anvende etisk forretningspraksis og overholde alle regler gennem hele organisationen og forsyningskæden.

men looking at metal scrap

Vores forpligtelse til overholdelse af regler og retskaffenhed

Vi forventer, at vores medarbejdere optræder ansvarligt sammen med deres kolleger, forretningspartnere og samfund.

Vi driver forretning i alle områder af verden og er forpligtet til at optræde i overensstemmelse med alle relevante love og bestemmelser. Bekæmpelse af korruption er en del af vores sociale ansvar – vi tolererer ikke korruption hverken i den private eller den offentlige sektor.

Opbygning af varige, bæredygtige værdier er vigtigt for os. At vi følger reglerne, altid med retskaffenhed, og optræder som en god virksomhedsborger er ikke bare den eneste farbare vej – det er ”The Hydro Way”.

Ansvarligt indkøb og udvikling af leverandører

At være en ansvarlig forretningspartner indebærer, at vi løbende engagerer os, påvirker og samarbejder med vores leverandører og forretningsforbindelser. Det er afgørende for os at forstå og afbøde risiciene ved ikke at overholde kravene om virksomheds ansvar i forsyningskæden.

Disse krav dækker spørgsmål i relation til miljø, menneskerettigheder, korruptionsbekæmpelse samt arbejdsforhold og er baseret på FN’s Global Compact, FN’s retningslinjer om menneskerettigheder og erhvervsliv samt andre internationale standarder. Vi arbejder på at styrke de lokale leverandører gennem leverandørudviklingsprogrammer.

Menneskerettigheder er noget helt fundamentalt i vores forretningsmæssige adfærd

Vi er forpligtet til at respektere og fremme menneskerettigheder for alle personer, der kan blive påvirket af vores aktiviteter. Internationalt anerkendte menneskerettigheder udgør grundlaget for vores tilgang og initiativer. Det giver os et solidt grundlag for vurdering af risici og muligheder – både i industri- og udviklingslande.