Skip to content

Aluminium Stewardship Initiative

ASI-standarderne vurderer virksomhedernes præstationer indenfor bæredygtighed i hvert enkelt led gennem hele værdikæden.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) er en global, non-profit standard- og certificeringsorganisation. ASI har udviklet et uafhængigt tredjepartscertificeringssystem for ansvarlig aluminiumsproduktion for at sikre at der tages højde for bæredygtighed og menneskerettighedsprincipper i forbindelse med produktion, anvendelse og genanvendelse af aluminium.

ASI har to certificeringsstandarder; Performance-standarden og Chain of Custody-standarden. Performance-standarden certificerer fx et anlæg, mens Chain of Custody-standarden certificerer alle led i værdikæden mellem verificerede forretningsenheder. ASI Performance-standarden dækker 11 principper og kriterier indenfor miljø, social og styring gennem aluminiums livscyklus.

ASI har mere end 70 medlemmer, herunder store aluminiumsproducenter og betydningsfulde aftagere af aluminium; så som Hydro, BMW, Audi, Nespresso, Heineken og Apple.

Hydro deltog sammen med andre virksomheder og interessenter fra aluminiumsværdikæden i udviklingen af ASI-standarden. Initiativet blev lanceret i 2012 som et resultat af et multi-stakeholder tiltag, der startede i 2009. I 2018 blev standarderne færdiggjort og certificeringer igangsat.

Blandt Hydros forretningsenheder er mere end halvdelen nu ASI-certificeret i henhold til Performance-standarden, der repræsenterer vores aluminiumsværdikæde fra bauxitminedrift til færdige produkter. Vi har også certificeret flere enheder i henhold til Chain of Custody-standarden og leveret det første ASI-certificerede metal til en kunde i juli 2019.

Finansielle bidrag gives som almindelige medlemsafgifter. Vi rapporterer om ASIs 11 principper og underliggende kriterier som en del af GRI-indekset.

Recommended for you