Skip to content

Anti-korruption

Vores forpligtelse til at bekæmpe korruption udspringer af principperne i vores Code of Conduct.

black and white, blurred people talking

Hydro tolererer ikke korruption i den private eller den offentlige sektor. Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love og regler for at bekæmpe korruption og bestikkelse. Vi forbyder bestikkelse og gengældelse af enhver art, hvad enten det er i forbindelse med offentlige embedsmænd eller enkeltpersoner i den private sektor.

Formålet er at forhindre korruption i Hydros forretningsaktiviteter, hvilket gælder for alle personer, der arbejder for eller på vegne af Hydro.

Vi mener, at klare retningslinjer og målrettet træning gør det muligt for vores medarbejdere at træffe fornuftige etiske beslutninger. Vi gennemfører en række risikobaserede træningsforløb til medarbejdere i vores globale organisation. Vores risikobaserede tilgang omfatter også interne kontroller, og vores måde at arbejde med forretningspartnere på.

Fælles handlinger og samarbejde

Selvom vores egne handlinger er kritiske, mener vi at samarbejde er nødvendig i kampen mod korruption. Dette er nogle af de  samarbejdsinitiativer, vi er forpligtet til:

Transparency International (TI)

TI, som er en global bevægelse for en verden fri for korruption, arbejder sammen med regeringer, virksomheder og borgere for at stoppe misbrug af magt, bestikkelse og hemmelige aftaler. Hydro har haft et partnerskab med TI i mange år. Hydro har været en del af arbejdsgruppen til etablering af både “forretningsprincipper for bekæmpelse af bestikkelse” og “10 antikorruptionsprincipper for statsejede virksomheder”.

Maritimt anti-korruptionsnetværk (MACN)

Maritime Anti-Corruption Network (MACN) er et globalt virksomhedsnetværk, der arbejder hen imod visionen om en maritim industri fri for korruption, der muliggør fair handel til gavn for samfundet som helhed og er blevet et af de mest fremtrædende eksempler på samarbejde for at tackle korruption. Hydro blev medlem af MACN i 2017. Netværket giver Hydro værdifuld indsigt i specifikke udfordringer indenfor den maritime industri, og hvordan Hydro som en vigtig del af forsyningskæden kan bidrage til løsningerne med en mere målrettet tilgang.

Ethos Institute Brasilien

Alunorte, Albras, Mineração Paragominas og Norsk Hydro Brazil underskrev Business Pact for Integrity and Against Corruption i 2018. Pagten er udviklet af Ethos Institute i samarbejde med globale organisationer såsom FN og World Economic Forum, der arbejder for at forene virksomheder omkring et mere etisk marked og at udrydde bestikkelse og korruption i Brasilien. De underskrivende virksomheder er forpligtet til at formidle den brasilianske lovgivning om bekæmpelse af korruption blandt deres medarbejdere og entreprenører og sikre, at den overholdes fuldt ud, samt at gå ind for værdier som gennemsigtighed og samarbejde med myndighederne.

Partnering Against Corruption Initiative (PACI) - World Economic Forum

Hydro er underskriver af PAC's antikorruptionsprincipper. PACI-principperne er en tilskyndelse for virksomheder over hele verden til at forpligte sig til nultolerance overfor korruption i alle dens former.