Skip to content

Samarbejde med forretningspartnere

Vores succes afhænger af samarbejdet med vores forretningspartnere - leverandører, kunder, entreprenører, agenter, distributører, konsulenter eller joint venture-partnere og andre.

Business partners

Vores forretningspartnere forventes at overholde alle gældende love og regler.

Forretningspartnere, der har et direkte kontraktforhold med Hydro, skal overholde de principper, der er fastlagt i Hydros leverandørkodeks, som indeholder minimumsstandarder inden for nøgleområder, herunder bl.a. forretningsetik og antikorruption samt menneskerettigheder, arbejdsvilkår og bæredygtighed for Hydros leverandører.

Manglende overholdelse af disse krav kan resultere i afslutning af forretningsforholdet.

Vi udfører risikobaserede due diligence-processer for integritet for at sikre, at forretningspartnernes omdømme, baggrund og evner lever op til vores standarder. På den måde forsøger vi at sikre forretningsintegritet i vores værdikæde.

Få mere at vide om Hydros tilgang til ansvarlig forsyningskæde.