Skip to content

Hydros compliance system

Vores compliance system skal sikre, at alle personer, der handler på vegne af Hydro, overholder gældende love og regler med de krav, der er vedtaget af Hydro. Systemet omfatter de foranstaltninger, der er vedtaget for at reducere risikoen for manglende compliance. Som illustration kan vores compliance system med foranstaltningerne beskrives som følger:

Hydros compliance system.PNG

En klar styringsstruktur danner grundlaget for compliance systemet. Den definerer roller og ansvar i forhold til compliance og alle compliance-relaterede aktiviteter, der løbende gennemføres i hele virksomheden.

Rapportering af bekymringer og overtrædelser

Vi er forpligtet til at opbygge en tillidskultur, hvor medarbejderne er trygge ved at stille spørgsmål, søge vejledning, udtrykke bekymringer og rapportere mistænklige overtrædelser. Der er forskellige kontakt muligheder, hvoraf rapportering via Hydros AlertLine er en af dem.

AlertLine drives af en uafhængig tredjepartsudbyder under fuld anonymnitet. De er klar til at modtage dine bekymringer 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen og 365 dage om året.

Man kan vælge at rapportere bekymringer anonymt ved hjælp af AlertLine, medmindre andet er pålagt i henhold til lokal lovgivning. Der tilbydes også tolketjenester på mange sprog.

AlertLine-specialister fremsender straks bekymringer til Hydros interne revision for passende svar og handling.