Skip to content

Vores Code of Conduct

Vores adfærdskodeks er bygget på Hydros værdier, og sammen med Hydros politikker, procedurer og gældende love og regler udgør den rammen for, hvad vi anser for ansvarlig forretningsadfærd.

Code of Conduct

Hydros adfærdskodeks skaber det fundament, der understøtter vores bestræbelser på at gøre de rigtige ting og altid handle med integritet i hele vores globale organisation, uanset hvor vi driver forretning på vegne af Hydro.

For at kommunikere Code of Conduct-budskabet på tværs af vores globale organisation har vi oversat dokumentet til 19 sprog.