Skip to content

Ansvarsbevidst forsyningskæde

Vores mere end 30.000 leverandører er vigtige bidragsydere til vores virksomheds succes. Vi engagerer, påvirker og samarbejder med vores leverandører om løbende forbedringer.

man operating robots with tablet

Vi er forpligtet til at fremme principperne i verdenserklæringen om menneskerettigheder, FN Global Compact og IFC, bl.a. til vores leverandører. Vores tilgang til ansvarlig sourcing er baseret på OECD'S Due Diligence retningslinjer for ansvarlig forretningsadfærd og kan opsummeres i tre hovedpunkter:   

Kortlægning af risici

Forinden arbejdet med Hydro kan begynde er alle leverandører underlagt en kvalifikationsproces. I denne proces sker en kortlægning af risici i forbindelse med forretningspraksis, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og miljø. Hvis vi identificerer eventuelle bekymringer i forbindelse med disse spørgsmål, foretager vi en mere omfattende gennemgang af de potentielle leverandører for at afklare, om leverandøren opfylder vores krav, før der indgås aftaler. Vi vurderer vores forsyningskæde og overvåger risici kontinuerligt. 

Klare forventninger

Leverandører, der har et direkte kontraktforhold med Hydro skal overholde de principper, der er fastlagt i Hydros Code of Conduct for leverandører. Kodeksen er baseret på internationalt anerkendte standarder, såsom de otte centrale konventioner i ILO-erklæringen (den internationale arbejdsmarkedorganisation). Vores standardkontrakter indeholder principperne fra kodeksen som kontraktmæssige klausuler. Manglende overholdelse af principperne kan resultere i opsigelse af kontrakten.

Support og udvikling  

Vi opbygger vores forhold til vores leverandører omkring gensidig tillid og udvikling. Vi diskuterer og fremmer aktivt etisk forretningspraksis, sikre arbejdsforhold, menneskerettigheder og miljøspørgsmål. Gennem regelmæssige evalueringer og audits bidrager vi til kontinuerlig udvikling. Vi er et aktivt medlem af ASI og fremmer ASI's certificeringsprogram via vores leverandører for at medvirke til en bæredygtig udvikling af deres forretning. Vi samarbejder også med andre eksterne interessenter, såsom fagforeninger og brancheforeninger, om at udvikle og implementere udviklingsprogrammer for leverandør.

Recommended for you