Skip to content

Lokalsamfund

Vi bestræber os konstant på at gøre en positiv forskel for de samfund, vi er en del af. Det er integreret i vores formål, værdier og forretningsstrategi.

two men inspecting cucumber plants

Vores mål er at bidrage til udviklingen af lokalsamfundene, fordi det er det rigtige at gøre, og fordi vi kun kan få succes som virksomhed, hvis samfundene omkring os også har succes. For os betyder det, at vi i særlig grad prioriterer:

  • At bidrage til kvalitetsuddannelser
  • At fremme anstændigt arbejde og økonomisk vækst
  • At styrke lokalsamfund og institutioner ved at opbygge kapacitet

Vores respekt for internationalt anerkendte menneskerettigheder udgør grundlaget for vores tilgang og initiativer. Alle mennesker har nogle grundlæggende rettigheder og friheder. Det giver os et solidt grundlag for vurdering af risici og muligheder – både i industri- og udviklingslande.

Vi kan kun indfri vores ambitioner ved at indgå partnerskaber med mennesker og samfund. Gennem transparent dialog og samarbejde kan vi gøre en positiv forskel – og opbygge tillid ved at fremme social forandring.

Vi har forpligtet os til at bidrage til kvalitetsuddannelser og kapacitetsopbygning for 500.000 mennesker i vores lokalsamfund og for forretningspartnere fra 2018 til udgangen af 2030.