Skip to content

Bæredygtigt Barcarena-initiativ

For at støtte et bredt samarbejde om social forandring i Barcarena har vi gennem det nye bæredygtige Barcarena-initiativ (SBI) afsat 100 millioner BRL (250 millioner NOK) til linvesteringer i lokalsamfundet.

People sitting around tables in discussions

Vores fabrikker Albras og Alunorte er placeret i Barcarena, Brasilien. Lokale sociale forhold er udfordrende med høj arbejdsløshed, vold og generel fattigdom. Hvis det skal lykkes os at bidrage til udviklingen i Barcarena, er vi nødt til at samarbejde med lokalsamfundet, civilsamfundsorganisationer, den akademiske verden og de brasilianske myndigheder. Vi har derfor sikret os et bredt lokalt ejerskab og deltagelse vha. Sustainable Barcarena Initiative (SBI).

Barcarena er en kommune med potentiale til at udvikle lokale muligheder. Dens geografiske placering tiltrækker en række private virksomheder, der giver mulighed for lokal socioøkonomisk udvikling i kommunen.

Vores mål er at samle alle interessenter - den akademiske verden, erhvervslivet, myndigheder og medarbejdere - for at dele bekymringer, diskutere og prioritere de vigtigste behov i Barcarena-området. Vi mener, at dette har potentialet til at reducere konfliktniveauer og styrke lokalsamfundenes evne til at drive social forandring og udvikling.

- Anne Lene Midseim, Executive Vice President for Corporate Social Responsibility i Hydro

Sustainable Barcarena Initiative2.jpg

Arbejder for bæredygtig og positiv forandring i Barcarena

SBI er en platform for bæredygtig udvikling finansieret af, men uafhængig af, Hydro. SBI er et forum for enkeltpersoner og institutioner med teknisk og administrativ støtte fra et udøvende sekretariat. SBI's opgave er at samle alle interessenter for at:

 • Diskutere, prioritere og træffe beslutninger omkring kritiske problemstillinger i Barcarena
 • Øge mulighederne for at håndtere konflikter og indgå i dialog
 • Styrke lokale aktørers evne til at drive social forandring og bæredygtig udvikling i Barcarena

SBI arbejder i øjeblikket på en ledelsesstruktur som skal sikre gennemsigtighed og ansvarlighed for samfundets borgere på lang sigt. Udviklingen af strukturen sker efter SBIs 11 principper:

 • Inklusivitet: aktivt engagere alle, der ønsker et bedre Barcarena
 • Fokus på de mest sårbare: prioritering af udfordringer, der påvirker de mest sårbare
 • Mangfoldighed: værdsætte forskellige perspektiver og acceptere at ingen ejer sandheden
 • Anerkendelse af lokale styrker og kapaciteter: styrke og udvikle eksisterende og nye kapaciteter
 • Autonomi og empowerment: værdsætte bidrag fra hver enkelt
 • Rigor: anvende information, analyse, ekspertise og erfaringer
 • Tillid: klare og forståelige beslutninger og handlinger
 • Struktur: støtte i at facilitere dialoger og projektudvikling
 • Ansvarlighed: regelmæssig opfølgning på deltagelse og evaluering af processer for at redegøre for handlinger og tilsagn fra de forskellige deltagere
 • Mod: vær modig og tag fat om det vigtigste og gennemfør samtaler, uanset hvor vanskeligt det er
 • Adgang til rettigheder: find måder at arbejde på, der giver alle adgang til deres rettigheder

For at drive implementeringen har vi ansat uafhængige facilitatorer med en bred erfaring indenfor konflikthåndtering, som kan facilitere komplekse beslutnings- og læringsprocesser med mange interessenter.

Sustainable Barcarena Initiative.JPG

Hydro Sustainability Fund

I 2019 oprettede vi Hydro Sustainability Fund; en nonprofitorganisation, der blev oprettet for at fremme bæredygtig udvikling og støtte samfundsbaserede projekter efter retningslinjerne, der er beskrevet indenfor rammerne af Sustainable Barcarena Initiative. Organisationen finansierer projekter, der bidrager til bæredygtig udvikling, med investeringer baseret på lokale behov. Fonden er finansieret af selskaberne Hydro Albras og Alunorte og har en 10-årig investeringsforpligtelse på 100 millioner BRL.

Indtil videre er to initiativer blevet finansieret af fonden; Travessia Barcarena og Tipitix. Derudover har fonden indkaldt forslag til yderligere initiativer.

Linket til vores strategi for socialt ansvar

Initiativet er tæt knyttet til vores strategi for socialt ansvar og vores forsøg på at styrke og gøre det muligt for lokale interessenter at drive forandring og udvikling. SBI er afstemt efter mål 16 for bæredygtig udvikling; fred, retfærdighed og stærke institutioner.

Recommended for you