Skip to content

Samfunds udvikling

Med udgangspunkt i vores virksomheds historie, tror vi på at skabe et mere bæredygtigt samfund. Vi tilstræber at være en engageret partner for de lokalsamfund, hvor vi opererer.

Children researching

Vi tror på et aktivt engagement og deltagelse i de samfund, vi er en del af. Gennem dialog og fælles handling med vores interessenter udvikler vi sociale projekter og initiativer, der har til formål at gøre en positiv forskel.  

Med aktiviteter i 40 lande skal vores tilgang til samfunds udvikling tilpasses lokale behov. Udover dialog med interessenterne hjælper socioøkonomiske vurderinger os med at identificere vores indvirkning og lokale behov. 

Vores sociale projekter og initiativer hænger sammen med vores tre strategiske områder: uddannelse, økonomisk vækst og styrkede institutioner.

Uddannelse

I samfund og lande med stærke uddannelsesinstitutioner, tilbyder vi uddannelsesprogrammer inden for science, teknologi, ingeniørskab og matematik. Vi støtter også samfund gennem lærlingeuddannelser, hvor lærlinge kan udvikle hands-on faglige færdigheder på vores lokale fabrikker. Gennem investeringer i forskning og udvikling bidrager vi til lokale forskningsinstitutioner og universiteter.

Der hvor uddannelsesinstitutionerne ikke er så stærke, bidrager vi også til uddannelse af høj kvalitet i grundskolen. Dette indebærer uddannelse af lærere samt skoleprogrammer, hvor formålet er at højne kvaliteten af den undervisning, der tilbydes. 

Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Vi tilstræber at øge indkomstmulighederne for borgere i samfund, hvor adgangen til anstændigt arbejde er begrænset. Dette gør vi gennem sociale projekter med vægt på iværksætteri, skabelse af indkomst via den tilgængelige jord og ressourcer, styrkelse af lokale job annonceringer, beskæftigelsesnetværk og arbejdsmarked institutioner, integration på arbejdsmarkedet, leverandør udvikling eller lignende. 

Nogle af vores projekter omhandler integration af flygtninge på vores Grevenbroich fabrik i Tyskland, Embarca iværksætter program, Amesa landbrugsudviklingsprogram og leverandørudviklingsprogram i Brasilien.

Styrkelse af institutionerne

Vi tilstræber at være en god nabo og engageret partner for lokale institutioner i alle samfund, som vi er en del af. Vi støtter udviklingen og opbygningen af stærke civile og samfundets institutioner, hvor der er behov for det. For at gøre dette, arbejder vi på at styrke samfundsborgere, institutioner og organisationer, der opererer i samfundet. I tæt samarbejde med alle relevante interessenter tilbyder vi konkret opbygning af kapacitet og uddannelse. 

I øjeblikket er Sustainable Barcarena initiativet vores største initiativ i forhold til at styrke og opbygge samfund. Initiativet er en uafhængig platform for bæredygtig udvikling i Barcarena i det nordlige Brasilien. To af vores største fabrikker i Brasilien, Alunorte og Albras, er begge placeret i Barcarena. Initiativet vil blive oprettet som en særskilt juridisk enhed, med sin egen organisation, sponsoreret af, men dog uafhængig af Hydro. Til at drive implementeringen har Hydro ansat uafhængige facilitatorer med bred erfaring i konfliktløsning samt facilitering af komplekse processer med mange interessenter. 

Recommended for you