Skip to content

EmBarca Amazônia 360

Formålet med EmBarcas er at styrke og sætte lokale unge i stand til at blive socio-miljømæssige iværksættere i deres eget lokalsamfund med det formål, at de kan bidrage til bæredygtig udvikling i regionen.

Sustainabililty_embarca2.JPG

EmBarca Amazônia 360 er et program, der styrker og gør det muligt for unge i alderen 18 til 29 at blive socio-miljømæssige iværksættere. Formålet er, at de bliver i stand til at bidrage til en bæredygtig udvikling af Barcarenas og Abaetetubas kommuner i det nordlige Brasilien, hvor vi har aktiviteter. Projektet har til formål at identificere og udnytte bæredygtige forretningsidéer i regionen med vægt på skovressourcer og biodiversitet.

Programmet er opdelt i tre faser:

  1. Gennemføre tre iværksætterworkshops for at identificere ideer målrettet Amazonas, Barcarena og Abaetetuba-regionen, der kan bruges som forretningsmuligheder for unge mennesker.
  2. Gennemføre et feltkursus for "idé", der gør det muligt for unge at få viden om skovbrug, agroskovbrug, biodiversitet, kreativ økonomi og forretningsmuligheder.
  3. Gennemføre en "Demo Day" -begivenhed, hvor unge kan præsentere deres forretningsmodeller for en bæredygtig iværksætterøkosystemgruppe (undervisnings- og forskningsinstitutioner, kreditinstitutter, investorer, iværksættere mv.).

Programmets overordnede mål er:

  • At træne og opbygge kapacitet til 300 unge i iværksætteruddannelse gennem iværksætterworkshops
  • At træne 45 unge i feltkurset "idé"
  • At præsentere 10 bæredygtige forretningsidéer formuleret af de 45 deltagere på "Demo Day"
  • Tilsidst at udvælge 3 vinder hold

Indvirkning

  • Udløs unges interesse for iværksætteri
  • Støtte udviklingen af bæredygtige forretningsidéer
  • Tilskynd til deltagelse af unge iværksættere i begivenheder og udfordringer med iværksætteri, der findes i Amazonas

Antal nået

I 2018 deltog 75 unge i iværksætterworkshops. 15 frivillige blev uddannet til at være mentorer.

Recommended for you