Skip to content

Miljø og klima

Vi har som mål at minimere og mindske vores emissioner og at være CO2-neutrale i et livscyklusperspektiv senest i 2020.

lighthouse in storm

Produktion af aluminium har indvirkning på miljøet: lokalt der hvor vi opererer, og globalt på klimaet som følge af udslip af drivhusgasser. Hovedingredienserne i vores produktion er bauxit, energi og vand. Som den førende fuldt integrerede aluminiumvirksomhed er vi ansvarlige for en miljøbevidst drift.

Ved løbende at forbedre vores måde at producere aluminium på, bestræber vi os på at minimere den belastning, vores aktiviteter udøver på miljøet, især når det gælder biodiversitet, vandforvaltning og klimaforandringer.

Klimastrategi

Vi har som mål at være CO2-neutrale i et livscyklusperspektiv senest i 2020. Vores klimastrategi er baseret på et enkelt princip: Vi har i sinde at spare mindst lige så mange CO2-emissioner, som vi genererer. Det vil vi gøre ved at:

  • forøge vores genvindingskapacitet
  • reducere emissionerne i vores egen produktion og
  • levere aluminium til segmenter, hvor det gavner mest set ud fra et klimaperspektiv.

Miljøstrategi

Det er vores strategi at minimere miljøbelastningen fra vores aktiviteter gennem hele aluminiummets værdikæde. Vores målsætning er at mindske emissionerne til land, vand og luft, bevare biodiversiteten og reducere affaldsproduktionen. For at opnå dette overvåger, identificerer og reducerer vi miljørisici gennem hele vores fabriksanlægs levetid.