Skip to content

Innovation

Vores forskere arbejder kontinuerligt på at reducere miljøbelastningen fra vores produktionsprocesser og produkter og løsninger – fra bauxit minedrift, alumina raffinering, elektrolyse af primær aluminium og legeringsteknologi til færdige produkter.

a laboratory worker

En vigtig del af Hydros overordnede teknologistrategi er at vores forskere arbejder tæt sammen med operatører og eksperter for at optimere processer i de eksisterende anlæg.

Internt har vi et højt kompetence grundlag - indenfor visse områder er det i verdensklasse. Dette gælder især støbe og elektrolyse området, hvor Hydro udvikler sin egen produktionsteknologi.

Med så stor en forståelse af processerne og udstyret er vi bedre stillet i forhold til at støtte og optimere processer. Dette er vigtigt for at kunne opretholde vores konkurrencedygtige omkostninger og produktivitet. I de seneste år har vi øget fokus på at udnytte denne kompetence til at forbedre vores processer.

En af vores store fordele i Hydro er vores viden om og kontrol over den integrerede værdikæde. Det gør det muligt for os at finde innovative måder at håndtere det affald, der genereres i hele aluminiums værdikæden, og have en holistisk tilgang til vores emissioner og vandforbrug, så den største indsats sker, hvor virkningen er størst.

Recommended for you