Skip to content

Innovation

Vores forskere arbejder kontinuerligt på at reducere miljøbelastningen fra vores produktionsprocesser og produkter og løsninger – fra bauxit minedrift, alumina raffinering, elektrolyse af primær aluminium og legeringsteknologi til færdige produkter.

En vigtig del af Hydros overordnede teknologistrategi er at vores forskere arbejder tæt sammen med operatører og eksperter for at optimere processer i de eksisterende anlæg.

Internt har vi et højt kompetence grundlag - indenfor visse områder er det i verdensklasse. Dette gælder især støbe og elektrolyse området, hvor Hydro udvikler sin egen produktionsteknologi.

Med så stor en forståelse af processerne og udstyret er vi bedre stillet i forhold til at støtte og optimere processer. Dette er vigtigt for at kunne opretholde vores konkurrencedygtige omkostninger og produktivitet. I de seneste år har vi øget fokus på at udnytte denne kompetence til at forbedre vores processer.

En af vores store fordele i Hydro er vores viden om og kontrol over den integrerede værdikæde. Det gør det muligt for os at finde innovative måder at håndtere det affald, der genereres i hele aluminiums værdikæden, og have en holistisk tilgang til vores emissioner og vandforbrug, så den største indsats sker, hvor virkningen er størst.