Skip to content

Klima

Vores mål er at være kulstofneutral i et livscyklusperspektiv senest i 2020. Ved at sænke vores egne emissioner, øge genanvendelse og hjælpe vores kunder med at udvikle produkter, der muliggør CO2-besparelser, stræber vi efter at realisere kulstofneutralitet.

dry soil with shadow of a person

For øjeblikket er aluminium det metal i verden med den største stigning i efterspørgsel. De primære grunde er dens styrke og den lave vægt. Specifikt er efterspørgslen drevet af transportsektoren, der har behov for at forbedre brændstofeffektiviteten og reducere energiforbruget gennem lettere biler, tog og lastbiler. Derudover er aluminium løsningen til nulenergibygninger, solenergi applikationer og emballage, der konserverer fødevarer og er mindre engerikrævende ved transporten.

Vores klimastrategi er baseret på følgende princip: vi har til hensigt at spare så meget eller mere i kulstofemissioner, end vi genererer. Hvis vi skal øge produktionen for at imødekomme den øgede efterspørgsel, er vi nødt til at indføre kompensationsforanstaltninger for at sikre kulstofneutralitet. For aktivt at sikre vi træffer beslutninger, der holder os på sporet mod kulstofneutralitet, medregnes klimapåvirkningen i alle strategiske beslutninger om nye investeringer eller udviklingsprocesser.

Siden lanceringen af vores strategi i 2013 har vi truffet flere beslutninger i overensstemmelse med vores klimastrategi:

  • Vi har opbygget et pilotanlæg i Karmøy, Norge, med verdens mest energieffektive aluminium smelte teknologi
  • Vi har øget produktionen på vores norske fabrikker i Husnes og Sunndal, som har øget vores andel af metal produceret på ren vandkraft til mere end 70%
  • I 2014 øgede vi vores egen produktion af vandkraft med 6%, hvilket bragte denne op på 10 Twh årligt
  • En ny bilplade-linje i Tyskland og implementeringen af ny støbe teknologi i Norge gør os i stand til at opfylde kravene fra bilindustrien
  • Vores nye genanvendelses-linje for dåser på Neuss fabrikken i Tyskland har fordoblet anlæggets årlige genvindingskapacitet fra 50.000 tons til mere end 100.000 tons

Recommended for you