Skip to content

GRI index

Vi bruger GRI standarderne til frivillig indberetning af bæredygtig udvikling. Retningslinjerne omfatter finansielle, miljømæssige og sociale dimensioner i forbindelse med virksomhedens aktiviteter, produkter og services.

GRI samarbejder med de Forenede Nationers Miljøprogram og FN'S Global Compact. Hydro har rapporteret i henhold til GRI-retningslinjerne siden 2003.

Vi har valgt at kombinere vores GRI-rapportering med vores Communication on Progress i overensstemmelse med Global Compact's 10 principper og 21 avancerede kriterier. Indekset indeholder også henvisninger til det Internationale Råd om minedrift og metallers 10 principper og erklæringer samt til hvordan vi forholder os til Aluminium Stewardship Inititative's (ASI) 11 principper og underliggende kriterier.     

Vi vurderer at vores rapporteringspraksis er i overensstemmelse med GRI's rapporteringsprincipper i alle væsentlige henseender. Vi rapporterer i overensstemmelse med GRI standarder, herunder G4 Mining & Metals sektor supplement og visse G4 Electric Utility sektor supplements indikatorer, der er relevante for os. Sektor supplementerne er stadig kun tilgængelige i G4. Vores rapport er i overensstemmelse med "Core" muligheden som beskrevet i GRI SRS 101.

Hydros eksterne auditor KPMG har givet begrænset sikkerhed for den fulde levedygtighed i Hydros årsberetning. Se venligst det konkrete afsnit i rapporten om den uafhængige auditors rapportering. Hvis der er foretaget en krydshenvisning til afsnittet om levedygtigheds præstationen i GRI-indekset, er oplysningerne omfattet af denne forsikring. I forhold til andre referencer er denne sikkerhed ikke gældende. 

Recommended for you