Skip to content

FN Global Compact

Global Compact blev dannet på foranledning af FN's generalsekretær Kofi Annan i 1999, fordi FN ønsker at knytte erhvervslivet og industrien tættere til FN's arbejde. Virksomheder, der underskriver Global Compact, forpligter sig til at følge 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsnormer, miljø og bekæmpelse af korruption.

Clear globe on forest floor

Hydro har fra starten spillet en aktiv rolle i Global Compact. Vores engagement fremgår af Presidenten & CEO'ens brev til aktionærerne. Vores Communication on progress (COP) i i forhold til Compact's 10 principper er på det avancerede niveau og afspejler dermed også Global Compact's 21 avancerede kriterier. COP er blevet gennemgået af vores eksterne revisor, se side 152 i Hydros årsrapport.

Ud over deltagelse i Global Compact deltager vi også aktivt i Global Compact Nordic Network. Finansielle bidrag gives som almindelige gebyrer for medlemsskab.

En komplet rapport er tilgængelig nedenfor. Vi har valgt at kombinere vores GRI-rapportering med vores Communication on Progress i overensstemmelse med Global Compact's 10 principper og 21 avancerede kriterier. Indekset indeholder også henvisninger til det Internationale Råd om minedrift og metallers 10 principper og erklæringer samt til hvordan vi forholder os til Aluminium Stewardship Inititative's (ASI) 11 principper og underliggende kriterier.

Vær opmærksom på at Hydro ikke rapporterer om "Business and Peace"-elementet i sin Communication on Progress, da dette element i øjeblikket ikke er relevant for Hydros aktiviteter.

Recommended for you