Skip to content

FN's mål for bæredygtig udvikling

I september 2015 vedtog FN på generalforsamlingen 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling sammen med et sæt af 17 nye dristige globale mål for at udrydde fattigdommen, beskytte planeten og sikre velstand for alle.

Hvert mål indeholder specifikke delmål, der skal opnås indenfor de næste år frem til 2030. FN's mål for bæredygtig udvikling udgør en universel, integreret og transformativ vision mod en bæredygtig verden. For at opnå de målene har FN's generalsekretær opfordret alle til at tage del i det; regeringer, den private sektor og civilsamfundet. De opfordrer udtrykkeligt virksomhederne til at bruge kreativitet og innovation til at tackle udviklingsudfordringerne og erkende vigtigheden af, at regeringerne tilskynder til rapportering af bæredygtighed.

Hydro erkender, at virksomheder også har et ansvar for at minimere de negative virkninger og maksimere de positive virkninger af sin virksomhed, af sin industri - og for vores planet. For os handler bæredygtighed om at lave vores produkter på måder, som drager fordel af verden, uden at forbruge verden selv. Vi ønsker, at vores produkter skal gøre en forskel i folks liv, uden at det påvirker vores planet væsentligt. 

Vi bruger SDG Compass, et værktøj, der er skabt i et samarbejde mellem GRI, FN Global Compact og World Business Council om bæredygtig udvikling, til at foretage en gennemgang på højt niveau af, hvordan vi forholder os til FN's udviklingsmål om bæredygtighed i Hydros GRI-indeks. Den komplette gennemgang af, hvordan Hydro forholder sig til FN's mål for bæredygtig udvikling, kan findes nedenfor.

Recommended for you