Skip to content

De strategiske mål med energi kan opsummeres i følgende tre søjler:

  • At levere værdi fra stærk ydeevne og nye forretningsmodeller i elindustrien.
    Dette betyder, at vores aktiviteter skal være "på podiet" målt i forhold til omkostninger, sikkerhed og miljøfaktorer. 
  • At være Hydros energikompetencecenter, der leverer konkurrencedygtige indkøb og optimale energisystemløsninger.
    Energi er et Center of Excellence for resten af Hydro, der hjælper andre forretningsområder med at sikre lavere energiindkøbsomkostninger, reduceret risiko og øget brug af vedvarende energi for et lavere CO2-aftryk.
  • At opbygge komplementær ny forretning inden for vedvarende energi for at skabe og fange ny værdi. 
    Overgangen fra fossile til vedvarende baserede energisystemer skaber nye forretningsmuligheder, som Hydro Energi vil fange gennem partnerskaber og strategiske investeringer. 
Det har betydning for klimaet, hvor materialer kommer fra, og hvordan de er produceret. Vi kan gøre et kulstoffattigt liv muligt – her er hvordan.

As an aluminium producer, we take great interest in material selection and design. In this paper we want to share with you the knowledge and insights we have gained from our work with customers across the manufacturing industry, in order to better understand the role of design in general and aluminium in particular to accelerate a circular economy.