Skip to content

Hydro har en veletableret PPA-portefølje (Renewable Power Purchase Agreement) i Norge og Sverige. Porteføljen omfatter en lang række vandkraft- og vindkraftkontrakter, herunder to kontrakter, som på det tidspunkt, de blev indgået, var kendt for at være verdens længstvarende og verdens største virksomheders PPA'er for vindkraft.

De eksterne PPA-kontrakter kommer i tillæg til Hydros vandkraftportefølje i Norge, som korrigeret for ejerandele vil udgøre 9,4 TWh i et normalt år fra 2021.

På verdensplan er mere end 70 procent af Hydros aluminiumsproduktion baseret på vedvarende energi. I Norge er vores aluminiumsproduktion udelukkende baseret på vedvarende energi. Dette adskiller Hydro i den globale aluminiumsindustri og repræsenterer en konkurrencefordel.