Skip to content

Aluminium og sundhed

Selv om nogle påstår, at det er sundhedsskadeligt at blive udsat for aluminium, så er der ikke videnskabeligt belæg for denne påstand. I virkeligheden er aluminium en glimrende kilde til forskellige produkter og forbindelser, som rent faktisk forbedrer sundheden.

Aluminium blister pack

Aluminium er en del af evolutionen

Aluminium er det tredje mest almindelige grundstof i jordskorpen efter ilt og silicium. Med andre ord har mennesker udviklet sig og levet i et aluminiumrigt miljø siden tidernes morgen. Det betyder også, at vi er godt tilpasset til dette grundstof, og vi bliver eksponeret for aluminium på mange måder hver eneste dag.

Undgå overeksponering

Når aluminium optages i kroppen, bliver det via blodbanen ført til nyrerne, hvor det hurtigt udskilles. Undtagelsen er patienter med nyresvigt, hvor aluminium kan ophobe sig og skabe en toksisk effekt. Men det er et velkendt problem blandt de læger, som ordinerer aluminiumfrit vand til dialyse.

Ligesom med mange andre grundstoffer og kemiske forbindelser i vores moderne dagligdag kan langvarig overeksponering føre til negative helbredseffekter. Dyreforsøg har vist, at der kan opstå knogledeformationer eller problemer med nervesystemet ved eksponering for høje aluminiumdoser.

I den forbindelse er det vigtigt at påpege, at der ikke er nogen videnskabelig dokumentation, som tyder på, at normal eksponering for aluminium har nogle negative effekter på et sundt individ. Tværtimod har aluminium store sundhedsfordele, fordi det udgør en sikker barriere mod bakterier og kontaminering ved konservering af fødevarer. Endvidere øger aluminiumforbindelser effekten af vacciner og medicin, og aluminiumsulfater kan bruges som vandrensningsmiddel.

Kort sagt: normal hverdagseksponering for aluminium er sikkert, så længe du ikke har nyresvigt eller bliver udsat for langvarig overeksponering, især fra luften.

Kilder til aluminium

I dag findes aluminium næsten overalt i vores moderne hverdag. Vi bruger det i alt fra husholdningsartikler såsom keramik, papir, elektriske pærer og glas til medicin, maling, sprængstoffer og brændstofadditiver.

Fødevarer

Aluminium er et naturligt indholdsstof i frugt og grøntsager, og disse udgør den væsentligste kilde til vores indtag. I Europa skønnes det daglige indtag af aluminium at være 3-10 milligram, hvilket er pænt under grænsen for overeksponering. Aluminium fra gryder og køkkenredskaber, dåser og folie har kun ringe eller ingen indvirkning på vores daglige indtag (< 0,1 mg).

Vand

Aluminium er en naturlig bestanddel af vand, og vi anvender også aluminiumsulfat til effektiv rensning af vores vandforsyning. I gennemsnit repræsenterer vand mindre end 1 % af vores daglige aluminiumindtag.

Medicin

Mennesket har benyttet aluminiumforbindelser til medicinske formål lige siden de gamle grækere, der brugte det som et karsammentrækkende middel f.eks. til at standse blødninger. I dag bruger vi aluminiumforbindelser til at gøre vacciner mere effektive, og aluminiumhydroxid bruges blandt andet til at behandle mavesår.

Kosmetik

Aluminiumsalte bruges generelt i deodoranter på grund af deres svedhæmmende egenskaber. Aluminium kan også forekomme i kosmetikfarver og fortykkelsesmidler.