Skip to content

Omtanke

Vi optræder med respekt for mennesker og miljøet og sætter sikkerheden i centrum for vores aktiviteter.

man climbing a tree in a jungle

Omtanke for mennesker og miljøet

Innovativ og bæredygtig forarbejdning af naturlige ressourcer er noget helt centralt i Norsk Hydro. Det hele startede i 1905 med den første vellykkede anvendelse af vandkraft til at udtrække kvælstof fra luften. Fremstillet kunstgødning kunne sikre mad nok til en voksende befolkning. Senere raffinerede vi bauxit til avancerede og bæredygtige aluminiumløsninger ved brug af energi. Hydros historie har altid handlet om at producere nyttige produkter, som verden har behov for, om menneskelig kreativitet og foretagsomhed, når det gælder om at udnytte det, naturen har at tilbyde, om evnen til at se muligheder og erkende begrænsninger – en vital kraft skabt af mennesker, som respekterer hinanden og verden omkring dem.

Det kræver omtanke.