Skip to content

Køb og salg af elektricitet

Hver dag handler Hydro med vandkraft på elbørsen Nord Pool. På denne børs bliver elektricitet produceret fra forskellige kilder købt og solgt og er klar til levering næste dag.

Hvordan bliver elektricitet købt og solgt? 

Handlen på elbørsen Nord Pool er baseret på det skønnede forbrug (efterspørgsel) og den planlagte produktion (udbud) fra elleverandørerne. Begge parter afgiver deres pristilbud ved middagstid, og morgendagens priser bliver så beregnet ud fra købernes og sælgernes tilbud. 

Den fysiske levering af elektriciteten sker fra midnat samme dag og fremefter. 

Hvad bestemmer prisen?

I de nordiske lande er der én pris for hele det nordiske område samt priser for adskillige regionale prisområder. En af årsagerne til at priserne varierer mellem de forskellige områder er, at udbud og efterspørgsel efter elektricitet ikke er den samme overalt, og at der ikke er nogle tilgængelige transmissionsmuligheder mellem netværkene i de forskellige områder. Vind og regn er typiske faktorer, som kan påvirke udbuddet, mens temperatur er noget der påvirker efterspørgslen.

Vind og vejr har betydning 

Eftersom elproduktion er så afhængig af vejret, kan det være vanskeligt at forudsige ændringer i produktionen. For eksempel vil mere vind end forventet øge vindkraftproduktionen. Eller temperaturen kan falde mere end vejrudsigten forudsiger, hvilket vil øge strømforbruget. Køb og salg som et resultat af uplanlagt produktion eller efterspørgsel forekommer normalt løbende gennem hele dagen.

Balance mellem produktion og forbrug

I de centrale timer for køb og salg af elektricitet er systemoperatøren Statnett ansvarlig for at afbalancere forholdet mellem produktion og forbrug.

Mange forbrugere og producenter har brug for en mere forudsigelig elpris i fremtiden. På Nasdaq OMX-børsen handles el for de kommende uger, måneder og år. Prisen fra Nord Pool bruges ofte som en reference for fremtidige priser.

Samtidig spiller mange andre faktorer en rolle. Som nævnt har ændringer i vejrforholdene og eltransmission mellem områderne en effekt, og dertil kommer andre faktorer som prisen på brændstof til forbrændingsbaserede kraftværker. Alle disse forhold påvirker den pris, som aftales mellem købere og sælgere af elektricitet.