Skip to content

Fortrolighedserklæring

Dette er Hydros fortrolighedserklæring vedrørende den generelle beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for alle virksomheder i Hydro-koncernen i forhold til personoplysninger vedrørende enkeltpersoner uden for vores organisation (eksterne parter/tredjeparter).

Denne fortrolighedserklæring vedrører den generelle beskyttelse af personlige oplysninger og gælder for alle virksomheder i Hydro-koncernen (i det følgende "Hydro") i forhold til personoplysninger på enkeltpersoner uden for vores organisation (eksterne parter/tredjeparter).

Ikrafttrædelsesdato: 13. juni 2018

Hydro respekterer dit privatliv og behandler alle personoplysninger i henhold til EU's persondataforordning (GDPR). Denne fortrolighedserklæring er beregnet til at hjælpe dig med at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem, samt dine muligheder i forhold til brug af, adgang til og rettelse af personoplysninger.

Hver enkelt virksomhed i Hydro-koncernen er dataansvarlig for deres egen behandling af personoplysninger. Den generelle databehandling er beskrevet i denne fortrolighedserklæring. Virksomhederne kan have mere specifikke fortrolighedserklæringer, der beskriver deres særlige aktiviteter eller tjenester.

1 Hydros procedure for beskyttelse af personoplysninger (Hydro Binding Corporate Rules – BCR)

Hydro-koncernens virksomheder har forpligtet sig til et generelt princip om at beskytte personoplysninger via Hydros interne Code of Conduct. For at gennemføre en sådan beskyttelse har Hydro vedtaget en databeskyttelsesprocedure.

Databeskyttelsesproceduren sikrer konsekvente og ensartede principper for databeskyttelse i Hydro. Databeskyttelsesproceduren er desuden godkendt af de europæiske databeskyttelsesmyndigheder som grundlag for overførsel af personoplysninger fra de af Hydros virksomheder, der er etableret inden for det europæiske økonomiske samarbejdsområde ("EØS"), til de af Hydros virksomheder, der er etableret uden for EØS.

En offentlig version af databeskyttelsesproceduren kan findes her. Den offentlige version forklarer Hydros Binding Corporate Rules (BCR) for behandling af personoplysninger, retsgrundlaget for overførsel af personoplysninger til tredjelande og berørte registreredes rettigheder i henhold til disse regler.

2 Hvordan og hvorfor vi indsamler og bruger personoplysninger

2.1 Vores hjemmeside

Vi indsamler og bruger personoplysninger via vores hjemmesider. Dette omfatter data indsamlet af cookies, og det omfatter for eksempel også, hvis du kontakter os via kontaktformularer, hvis du søger en stilling via vores rekrutteringsportal, eller hvis vi afvikler online undersøgelser, hvor du selv giver os dine personoplysninger. Disse aktiviteter og databehandlingen er beskrevet nærmere i fortrolighedserklæringen i sidefoden på hver af de respektive hjemmesider.

2.2 Markedsføring

Du vil modtage markedsføringsmateriale (herunder nyhedsbreve), hvis du har bedt om at modtage denne type oplysninger fra os eller har købt varer eller tjenester hos os, eller hvis du har givet os dine oplysninger, da du udfyldte en kontaktformular og gav dit samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra os.

Hvis du abonnerer på nyhedsbreve, pressemeddelelser eller anden markedsføringskommunikation, vil vi indsamle og opbevare dit navn og din e-mailadresse for at kunne sende dig de ønskede materialer. Du kan også følge os på de sociale medier, hvor de enkelte udbydere af sociale medier gemmer dine personoplysninger i henhold til deres respektive erklæringer om beskyttelse af personoplysninger.

2.3 Rekruttering

Vi behandler personoplysninger om dig, hvis du søger en stilling hos os. Vi vil indsamle og bruge de personoplysninger, du giver os. Det omfatter typisk dit navn, din e-mailadresse og telefonnummer, oplysninger i dit CV og andre oplysninger i din ansøgning.

Formålet med en sådan behandling er at behandle din ansøgning, og det juridiske grundlag for behandlingen er dit samtykke. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke have betydning for, om det var lovligt at behandle oplysninger på basis af dit samtykke, før du trak det tilbage. Du kan finde flere oplysninger om databehandling i forbindelse med vores rekrutteringsportal online.

I forbindelse med nogle stillinger foretager vi også baggrundstjek af kandidaterne som en del af vores rekrutteringsprocedure. Formålet er at bekræfte ansøgerens identitet, uddannelse, erhvervserfaring, certifikater, eksamenspapirer og andre detaljer, der måtte være relevante for stillingen. En sådan behandling kan omfatte personoplysninger om vedkommendes navn, alder, referencer, økonomiske baggrund og straffeattest ud over offentligt tilgængelige oplysninger.

Hvis det er relevant eller påkrævet i henhold til gældende lov, udgør dit samtykke retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med baggrundstjek. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke have betydning for, om det var lovligt at behandle oplysninger på basis af dit samtykke, før du trak det tilbage. Hvis det er nødvendigt med baggrundstjek i henhold til gældende lov, er den relevante lovgivning retsgrundlaget for behandlingen. I andre tilfælde udgør vores legitime interesse i at beskytte vores forretning retsgrundlaget for behandlingen.

2.4 Sikkerhed

Hydros virksomheder har implementeret forskellige sikkerhedsforanstaltninger, der kræver behandling af personoplysninger. Hensigten med dette er at beskytte mod ulovlig eller uautoriseret adgang til områder, bygninger, lokaler, systemer, processer eller udstyr. Hydros lokaliteter kan for eksempel have aktivitetslogs, kameraovervågning, kontrol af varebiler og tilhørende chauffører samt og kontrol af gæster og medarbejdere. Hvilke personoplysninger vi indsamler og bruger, afhænger af de pågældende sikkerhedsforanstaltninger og omfatter billeder og videoer af dig, dit navn, telefonnummer og arbejdssted, dato og tidspunkt, hvor du fik adgang til stedet samt oplysninger om det køretøj, du kører i.

Retsgrundlaget for en sådan behandling af personoplysninger er vores legitime interesse i at beskytte vores virksomhed og alle gældende lovkrav vedrørende dette.

2.5 Formål i forhold til forretningsforbindelser

Vi behandler personoplysninger for at understøtte og administrere kunde-, leverandør- og samarbejdsrelationer, primært med henblik på at indlede kontraktudformning og udførelse af arbejde i henhold til indgåede kontrakter.

Vi behandler personoplysninger med henblik på sådanne forretningsmæssige formål på basis af dit samtykke og vores legitime interesse i at fremme vores forhold til samt sikre god håndtering af og støtte til vores kunder, leverandører og partnere. Når det drejer sig om behandling, der kræver dit samtykke, kan du til når som helst dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke have betydning for, om det var lovligt at behandle oplysninger på basis af dit samtykke, før du trak det tilbage.

2.6 Sociale arrangementer

Hydro vil eventuelt skulle administrere tilmeldinger til et socialt arrangement, hvor Hydro er arrangør eller sponsor. I sådanne tilfælde behandler Hydro personoplysninger om de personer, der inviteres til arrangementet, og de personer, der tilmelder sig det. Denne behandling er begrænset til de oplysninger, der er nødvendige for at organisere det sociale arrangement, og omfatter personoplysninger såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer, arbejdssted og stilling samt eventuelle særlige behov. Vi behandler personoplysninger til sådanne formål på basis af din registrering og dit samtykke i forbindelse hermed. Personoplysningerne slettes, når formålene er opfyldt. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at annullere din tilmelding til arrangementet. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke have betydning for, om det var lovligt at behandle oplysninger på basis af dit samtykke, før du trak det tilbage.

2.7 Integrity Due Diligence (indsamling og analyse af oplysninger med henblik på risikovurdering)

Som en del af vores risikovurderingsprocedure (Integrity Due Diligence) indsamler vi oplysninger om vores leverandører og forretningspartnere for at sikre overholdelse af blandt andet bestikkelseslovgivning og eksportkontrol. Processen kan omfatte indsamling af personoplysninger om personer, der er tilknyttet sådanne leverandører og forretningspartnere. Retsgrundlaget for vores risikovurderingsprocedure er juridiske forpligtelser og vores legitime interesse i at beskytte vores forretning.

2.8 Juridiske forpligtelser og retssager

Hydros virksomheder har forskellige juridiske forpligtelser, der gør det nødvendigt at behandle personoplysninger. Disse juridiske forpligtelser varierer fra land til land og fra virksomhed til virksomhed og drejer sig typisk om forpligtelser vedrørende skat og bogføring. Disse juridiske forpligtelser er grundlaget for behandling af personoplysninger.

Hydro behandler også personoplysninger i forbindelse med retssager. Formålet med og retsgrundlaget for en sådan behandling udgøres af Hydros legitime interesse i at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

3 Hvem deler vi personoplysninger med

Hydro deler kun personoplysninger i overensstemmelse med vores procedure for beskyttelse af personoplysninger (Hydro Binding Corporate Rules) og gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Vi deler personoplysninger med:

  • Andre virksomheder i Hydro-koncernen
  • Vores eksterne tjenesteudbydere
  • Offentlige myndigheder og private enheder (f. eks. finansielle institutioner), i henhold til lovkravene.

I de tilfælde, hvor vi sælger eller køber virksomheder eller aktiver, kan vi videregive dine personoplysninger til potentielle købere eller sælgere.

Hvis deling af personoplysninger involverer overførsel af personoplysninger til en modtager, der er etableret uden for EU/EØS, vil overførslerne følge de procedurer, der er beskrevet i vores procedure for beskyttelse af personoplysninger (Hydro Binding Corporate Rules).

4 Beskyttelse af personoplysninger

Hydro beskytter dine personoplysninger ved hjælp af en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

5 Dine rettigheder

Du har ret til at bede om at blive informeret om, hvilke personoplysninger Norsk Hydro eventuelt måtte behandle vedrørende dig. Du kan også anmode om, at personoplysninger, der ikke er nødvendige, og som vi måtte komme til at behandle, slettes eller blokeres, og du kan bede om, at eventuelt forkerte personoplysninger, som vi måtte behandle, bliver rettet. Du kan også klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit eget land (flere oplysninger nedenfor).

Hvis du ønsker flere oplysninger, end du kan finde i denne politik (for eksempel om hvordan dine oplysninger bruges, hvordan vi beskytter dine oplysninger, og din ret til at få adgang til de oplysninger, vi opbevarer om dig), bedes du kontakte os ved at bruge kontaktformularen på www.hydro.com (vælg: "Beskyttelse af personoplysninger") eller ringe til os: + 47 22 53 81 00.

6 Klageadgang

6.1 Klager til Hydro

Hvis du er utilfreds med, hvordan personoplysninger om dig behandles, kan du klage til Hydro. Hvis du ønsker at klage, bedes du bruge Hydros kontaktformular på www.hydro.com og vælge "Data Privacy".

Du vil almindeligvis modtage skriftligt svar fra os inden for fire uger, efter vi har modtaget din klage. Hvis vi på grund af klagens kompleksitet ikke kan give dig et svar inden for de fire uger, får du besked, og du vil da få et rimeligt skøn over, hvornår du vil kunne forvente svar. Tidsfristen vil ikke overstige tre måneder fra det tidspunkt, hvor vi modtog klagen.

6.2 Klager til en databeskyttelsesmyndighed

Du kan klage til en databeskyttelsesmyndighed. Du kan vælge, om du vil klage til databeskyttelsesmyndigheden, hvor du bor, hvor du arbejder, eller hvor du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt.

Du bedes overveje at klage direkte til Hydro, før du kontakter databeskyttelsesmyndigheden.

7 Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende dine personoplysninger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os ved at bruge kontaktformularen på www.hydro.com (Vælg: "Data Privacy"), ringe til os: + 47 22 53 81 00 eller henvende dig til vores lokale databeskyttelsesansvarlige.

8 Ændringer i denne fortrolighedserklæring

Vi gennemgår jævnligt vores fortrolighedserklæring. Fortrolighedserklæringen blev sidst opdateret den 13. juni 2018. Når det er relevant, vil du blive informeret om nye versioner, der vil blive offentliggjort på hjemmesiden.