Skip to content

Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

ASI-standarderne vurderer virksomhedernes bæredygtighedspræstationer på alle led i værdikæden.

Aluminium Stewardship Initiative (ASI) er en global, non-profit standard- og certificeringsorganisation. ASI har udviklet et uafhængigt tredjepartscertificeringssystem for ansvarlig aluminiumsproduktion for at sikre bæredygtighed og menneskerettighedsprincipper i større grad bliver en del af produktion, anvendelse og genanvendelse af aluminium.

ASI har to certificeringsstandarder - Performance-standarden og Chain of Custody-standarden. Performance-standarden certificerer for eksempel et anlæg, mens Chain of Custody-standarden certificerer alle led i værdikæden mellem verificerede anlæg. ASI Performance-standarden dækker 11 miljømæssige, sociale og styringsprincipper og kriterier på tværs af aluminiums livscyklus.

ASI har mere end 70 medlemmer, herunder store aluminiumsproducenter og betydningsfulde brugere af aluminium, så som Hydro, BMW, Audi, Nespresso, Heineken og Apple.

Hydro deltog sammen med andre virksomheder og interessenter fra aluminium værdikæden i udviklingen af ASI-standarden. Initiativet blev lanceret i 2012 som et resultat af et multi-stakeholder engagement, der startede i 2009. I 2018 blev standarderne færdiggjort og certificeringer påbegyndt.

Blandt Hydros fabrikker er mere end halvdelen nu ASI-certificeret i henhold til Performance-standarden, der repræsenterer vores aluminiumsværdikæde fra bauxitminedrift til færdige produkter. Vi har også certificeret flere steder i henhold til Chain of Custody-standarden og leveret det første ASI-certificerede metal til en kunde i juli 2019.

Finansielle bidrag gives som almindelige medlemsafgifter. Vi rapporterer om ASIs 11 principper og underliggende kriterier som en del af GRI-indekset.