Skip to content
A_waterfall_in_Sogn.jpg

Med fornybar kraft fornyer vi industrien

Hydro er en betydelig energiaktør i Norge. Visste du at det var med energi – og kunnskapen omkring energi – som var starten på Hydro?

Vi har nemlig mer enn hundre års erfaring innen fornybar energi, og er den tredje største operatøren av fornybar kraftproduksjon i Norge, og en betydelig markedsaktør i Norden og Brasil. Slik gir vi vi fornybar kraft til industrien, så vi kan produsere mer av materialene verden trenger, med et lavere fotavtrykk.

Vannkraftverkene som drives av Hydro ligger i fire hovedområder:

Alle forvaltes fra et felles operasjonssenter på Rjukan i Telemark. Vi har også drift- og vedlikeholdsansvaret for vindkraftparken i Tonstad, sør-vest i Norge.

I det grønne skiftet ligger det også store muligheter i å tenke nytt, og her kommer erfaringen vår godt med.

Elektrifisering er et grunnleggende element for å nå EUs mål om netto nullutslipp i 2050, og her er batterier en viktig del av løsningen. Derfor er vi i gang med en rekke batteriprosjekter, og sammen med Northvolt åpner vi snart en ny deleid fabrikk for resirkulering av batterier utenfor Fredrikstad. Vi er også er en aktiv investor i andre selskaper i verdikjeden for batterier, for eksempel i Corvus Energy, som er verdens største leverandør av batterisystemer til maritim sektor.

Les mer om EUs mål om netto nullutslipp i 2050 på Stortingets nettside

Det nyopprettede selskapet vårt Hydro REIN tilbyr industrien fornybare energiløsninger basert på Hydros egen portefølje av vann-, sol- og vindkraftprosjekter i Brasil og Norden. Hydro er også i ferd med å etablere et eget hydrogenselskap som skal bygge og drive hydrogenanlegg for industrien. I første omgang modner vi tre til fem prosjekter i Norge og Europa, med hensikt å bytte fra gass- til hydrogendrift. Hydrogenselskapet vil utvikle løsninger både for Hydro og for et eksternt marked.  

Recommended for you