Skip to content

Midlertidige stillinger på fabrikkene i Norge 2019/2020

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien.

Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.

Hydro sine fabrikker i Holmestrand, Høyanger, Karmøy, Sunndal, Årdal og Husnes har fra tid til annen behov for å knytte til seg midlertidige ansatte for å dekke opp fravær av ulikt slag. Eksempler på midlertidige stillinger kan være:

  • vikar (for å dekke opp sykefravær og annet korttids- og langtidsfravær)  
  • tilkallingsvikar (gjelder ikke Sunndal)
  • engasjement av ulik art som følge av økt arbeidsmengde en periode. 

I den forbindelse søker vi etter personer som ønsker å bli vurdert som midlertidig ansatt når behovet dukker opp.

Ansvarsområde

Daglige oppgaver som produksjonsmedarbeider (operatør) i en av produksjonsavdelingene.

Kvalifikasjoner

Du må være over 18 år, og ha førerkort klasse B. Videre må du bli helsemessig godkjent ved vår bedriftshelsetjeneste.

Personer med fagbrev innen industrifag eller annen relevant erfaring vil bli prioritert.

Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Annen informasjon

De fleste jobbene er skiftarbeid. Som vikar går man inn i en fast arbeidsplan for en avtalt periode. Som tilkallingsvikar har man en ikke-bindende avtale, der man blir enige om arbeidsoppdrag fra gang til gang.

Søknaden er å betrakte som en «åpen søknad», og vil bli liggende aktiv til 31.03.2020. Ønsker du fortsatt å bli vurdert med «åpen søknad» etter denne tid, må du legge inn ny søknad. 

Som søker vil du bli kontaktet dersom det åpner seg muligheter som passer til din profil.

Vi aksepterer kun søknader via vårt elektroniske søknadssystem.

About the position

Apply before
March 31, 2020
Organization
Primary Metal
Schedule type
Part Time
City / Location
Norway / Fabrikkstedene i Norge
Contract type
Temporary Positions

Contacts

HR spesialist Bodil Madslien
Email: recruitment.norway@hydro.com
tel.: 22 53 88 50