Skip to content

Seniorkonsulent, pensjonskassen

Vil du være med på å forme vår historie med dine personlige egenskaper, kompetanse og ambisjoner? Hydro har 35 000 ansatte verden over som utvinner, produserer, former og resirkulerer verdens mest fleksible og bærekraftige metall og leverer et utall nyskapende produkter og løsninger.

Norsk Hydros Pensjonskasse har i mer enn 100 år levert tjenestepensjonsprodukter til Norsk Hydros norske virksomheter. Pensjonskassen administrerer i dag ytelsesbaserte produkter til ca. 16 000 medlemmer, og har 20 milliarder kroner til forvaltning. I tillegg leverer pensjonskassens ansatte støtte til Hydros driftsfinansierte pensjonsordninger.

Pensjonskassens administrasjon håndterer all virksomhet med unntak av kapitalforvaltning for finansielle aktiva, deler av regnskap, aktuarfunksjon og selve utbetalingen av pensjon. Primære datasystemer er pensjonskassesystemet Abakus og SAP for administrasjon og utbetaling av pensjon.


Vi søker nå etter en Seniorkonsulent til NHP med sterk faglig kompetanse innen ytelsesbaserte pensjonsløsninger. Vi tilbyr en innholdsrik rolle i et sterkt faglig team. Dersom dette er av interesse ser vi frem til å høre fra deg

Ansvarsområde

I stillingen som Seniorkonsulent vil du få anledning til å arbeide med et bredt spekter av problemstillinger innen hele fagfeltet relatert til administrasjon av Hydros totale omfang av ytelsesbaserte pensjonsløsninger.

Stillingen vil videre gi grunnlag for en aktiv deltagelse i vår framdrift innen arbeidet med digitaliseringen av informasjonsoppgavene. Stillingen inneholder utstrakt kommunikasjon mot våre medlemmer og pensjonister.

Vi ser etter deg som har evne til å håndtere balansen mellom nye faglige utfordringer knyttet til videreutvikling og effektivisering av pensjonskassens systemer og interne rutiner, men også utføre ordinær saksbehandling hvor nøyaktighet samt evne til å levere innen definerte tidsrammer er avgjørende.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling av pensjonssaker, ajourhold av medlemskap, kjøre rutine for pensjonsutbetaling for dagens 9000 igangsatte pensjonsforhold.
 • Etablering av internettbasert medlemsportal og intranettside.
 • Videre digitalisering av plattform for kommunikasjon med medlemmene.
 • Videreutvikle og effektivisere rutiner og arbeidsprosesser.
 • Stillingen inngår som en del av et mindre tverrfaglig team hvor fleksibilitet til hvilke arbeidsoppgaver man er tillagt ansvaret for, er nødvendig.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som har følgende:

 • Min. 5 års pensjonsfaglig erfaring fra ytelsesbaserte ordninger i livselskap eller pensjonskasse, gjerne med erfaring fra ulike områder innen stillingens fagområder. Kunnskap gjennom bruk av Abakus eller SAP-moduler for lønn og personaladministrasjon vil være en stor fordel.
 • Genuin interesse for fagområdet.
 • Manglende fagkunnskap kan oppveies av teknisk kompetanse (på brukernivå) og saksbehandlerkompetanse innen beslektede områder (f.eks. NAV).
 • God kjennskap og interesse for strukturert arbeid assistert av dagens IT-baserte verktøy og plattformer.
 • I tillegg ser vi etter deg som er empatisk, nøyaktig, selvstendig og lærevillig. Egenskaper som å være strukturert og å ha god arbeidskapasitet er også en fordel i denne stillingen.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig.

Annen informasjon

Pensjonskassen er opptatt av at alle medarbeidere har evnen til å ta eierskap til helheten i oppgavene som ligger innenfor pensjonskassens ansvarsområder. Evne til samarbeid og videreutvikling av arbeidsprosesser innen et tverrfaglig miljø er nødvendig.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydros daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og handlinger.

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader. Søknadsbrev og CV mottas ikke på epost.

About the position

Apply before
May 08, 2019
Organization
Corporate Management
Schedule type
Full Time
City / Location
Norway / Oslo
Contract type
Permanent Positions

Contacts

Nina Evjen, Seksjonssjef
Norsk Hydros Pensjonskasse
M: +47 95182717 

Camilla Thoresen, HR-Spesialist
M: +47 918 75 027