Skip to content

Taastuvenergia ja alumiinium

Kuigi alumiiniumi omadused tagavad energiatõhusa ringlussevõtu, nõuab esmase alumiiniumi tootmine küllaltki palju energiat. Taastuvenergiat ja moodsat tehnoloogiat kasutades toodame alumiiniumi puhtaimal võimalikul viisil.

Water in motion

Hüdroenergia – Hydro alus

Kuigi Hydro on ehk enim tuntust kogunud maailma esimese täielikult integreeritud alumiiniumifirmana, vihjab meie nimi ettevõtte teerajaja rollile hüdroenergia tootmises. Meie lugu sai alguse 1906. aastal, kui rajasime Norras Notoddeni lähistel asuvasse Svelgfossi hüdroelektrijaama, et varustada energiaga meie esimest kaaliumnitraadi tehast.

Hüdroenergia ja alumiiniumi tootmine

1963. aastal avasime Norra lääneranniku lähistel Karmøy saarel oma esimese hüdroenergial töötava alumiiniumi tootmise tehase. Lisaks tähistas see Hydro teekonna algust, et saada maailma juhtivettevõtteks alumiiniumi keskkonnasäästliku tootmise vallas.

Tänapäeval käitame Norras enam kui 20 hüdroenergiarajatist, varustades meie alumiiniumitootmist igal aastal umbes 10 TWh väärtuses puhta taastuvenergiaga.

Taastuvenergia ja keskkond

Kuna alumiiniumi tootmiseks kulub palju energiat, peame kindlasti kasutama väga väikse süsinikujalajäljega energiaallikaid. Alumiiniumitehas, kus kasutatakse elektri tootmiseks kivisütt (nagu on tavaks maailma mitmetes piirkondades), tekitab viis korda rohkem CO₂ heitmeid kui taastuvenergia allikaid rakendav tehas. Seega on meie põhistrateegiaks laiendada tegevust maailma sellistes paikades, kus saame kasutada elektrit heiteta ehk rakendades hüdro-, tuule-, päikseenergia jm võimalusi.

Hydro Karmøy – endiselt esirinnas

Järgides endiselt meie esmase alumiiniumi jaoks puhtama energia vallas teerajajaks olemise ja tõhusamate tootmisviiside traditsiooni, on Hydro Karmøy nüüd nurgakiviks meie seni suurimale ettevõtmisele tootmisviise uuendada ja sujuvamaks muuta, et vähendada Hydro energiatarvet. Tänu meie Norras Årdalis asuvast uurimiskeskusest pärit HAL4e tehnoloogiale vähendab Hydro Karmøy energiatarvet maailma keskmisega võrreldes 15% ja võtab kasutusele teisigi uuendusi, mis kindlustavad meie positsiooni maailma juhtiva keskkonnasäästliku alumiiniumitootjana.