Skip to content

Alumiiniumi kasutustsükkel

Alates boksiidi kaevandamisest ning lõpetades kohandatud toodete ja ringlussevõtuga lisame alumiiniumile täislahendusi pakkuva alumiiniumifirmana väärtust kogu selle kasutustsükli vältel.

Girl holding crumpled aluminium cans

Alumiiniumi kasutustsüklile suudavad vastu panna vaid vähesed metallid. See on korrosioonikindel ning seda saab üha uuesti ja uuesti ringlusesse võtta, vajades selleks esmase metalli tootmisega võrreldes vaid murdosa energiast.

See muudab alumiiniumi suurepäraseks ehitusmaterjaliks, mida saab ümber kujundada ja uuel eesmärgil kasutusele võtta, et lahendada uute aegade ja toodetega kaasnevaid vajadusi.

Kuidas seda valmistatakse?

Aluminium value chain

1. Boksiidi kaevandamine

Alumiiniumi tootmine algab toormaterjal boksiidiga, mis sisaldab 15–25% alumiiniumi ja mida leidub peamiselt ekvaatoril. Hetkel on teadaolevaid boksiidimaardlaid 29 miljardit tonni ning praeguse kaevandusmahu juures peaks varudest jaguma enam kui 100 aastaks. Suured seni avastamata boksiidimaardlad võivad varude kestvust pikendada 250–340 aastani.

2. Alumiiniumoksiidi rafineerimine

Bayeri protsessi kasutades ekstraheeritakse rafineerimistehases boksiidist alumiiniumoksiid. Seejärel kasutatakse alumiiniumoksiidi esmase metalli tootmiseks suhtel 2 : 1 (kahest tonnist alumiiniumoksiidist valmib üks tonn alumiiniumi).

3. Esmatootmine

Alumiiniumoksiidis on alumiiniumiaatom loonud sideme hapnikuga – alumiiniummetalli tootmiseks tuleb see side elektrolüüsi abil lõhkuda. Seda tehakse tootmisliinidel ja tegu on energiakuluka protsessiga, milleks vajatakse palju elektrit. Taastuvenergiat kasutades ja tootmisviise pidevalt täiustades pingutame väsimatult selle nimel, et saavutada 2020. aastaks süsinikuvaba töötsükkel.

4. Töötlemine

Kuna Hydro toob aastas turule enam kui kolm miljonit tonni valukoja tooteid, oleme üks juhtivaid üleilmse mõjuga ekstrusiooni valuplokkide, lehtvaluplokkide, valusulamite ja ülipuhta alumiiniumi tarnijaid. Levinumad esmase alumiiniumi töötlusviisid on ekstrudeerimine, valtsimine ja valamine.

Ekstrudeerimine

Ekstrusioon võimaldab alumiiniumile anda peaaegu ükskõik millise kuju, kasutades selleks kohandatud või valmisprofiile.

Valtsimine

Valtsitud alumiiniumtoote heaks näiteks on köögist tuttav alumiiniumfoolium. Tänu alumiiniumi üliheale elastsusele saab seda valtsida vahemikus 60 cm-st 2 mm-ni ning edasi töödelda fooliumiks, mis võib olla suisa 0,006 mm paksune, kuid endiselt valgus-, lõhna- ja maitsekindel.

Valamine

Teise metalliga sulami moodustamine muudab alumiiniumi omadusi, lsiades tugevust, sära ja/või plastilisust. Meie valukoja tooteid, nagu ekstrusiooni valuplokid, lehtvaluplokid, valusulamid, valtstraat ja ülipuhas alumiinium, kasutatakse autotööstuses, transpordis, hoonetes, soojusülekandes, elektroonikas ja lennunduses.

5. Ringlussevõtmine

Alumiiniumi ringlussevõtuks kulub vaid 5% energiast, mida vajatakse esmase metalli tootmiseks. Lisaks ei halvene alumiiniumi kvaliteet ringlussevõtu käigus ja 75% kogu iial valmistatud alumiiniumist on endiselt kasutusel. Meie eesmärk on kasvada ringlussevõtu turust kiiremini ja tõusta juhtpositsioonile ka alumiiniumi eduahela ringlussevõtu vallas, töödeldes 2020. aastaks ümber miljon tonni saastunud alumiiniumi ja alumiiniumijäätmeid aastas.

Kas teadsite?

Umbes 75%kogu iial valmistatud alumiiniumist on endiselt kasutusel