Skip to content

Alumiiniumi taaskasutus

Taaskasutame alumiiniumi kogu maailmas, luues aluse ringmajandusele.

crane moving bales of crushed aluminium cans

Meie eesmärk on võimaldada taaskasutamist ümbersulatamise rajatiste kaudu, kus me sorteerime ja sulatame kasutatud alumiiniumijäätmeid ümber.

Hetkel moodusta|b taaskasutatud alumiinium meie tootmises enam kui poole.

Otsige Aluminium Stewardship Initiative'i silti

Hydro võtab jätkusuutlikkust tõsiselt. Me sertifitseerime Aluminium Stewardship Initiative'i (ASI) raames kõik tehased, mis tähendab, et võite usaldada, et juhatame teid tööstuse kõige jätkusuutlikumate materjalide ja lahenduste poole.ASI_logo_colour-01.png

Youtube: miks muudab ringlussevõtt alumiiniumist jätkusuutliku materjali?

Energiapank

Alumiinium on nagu energiapank. Kui see on toodetud, saab seda lõpmatult uuesti kasutada ja tarbimisjärgse alumiiniumijäägi taaskasutusel on väga väike süsinikujälg.

Tarbimisjärgne alumiinium on juba oma elu ära elanud - võib-olla aknaraamis või alumiiniuimpurgina - ja nüüd läheb see ümbertöötlemisse, et sellest saaks midagi uut. Tarbimiseelsed jäägid on tavaliselt tootmisprotsessist pärinevad jäägid, mida pole kasutatud. Kõige CO2-säästlikumad alumiiniumtooted on need, mis on valmistatud tarbimisjärgsest alumiiniumist.

Alumiiniumist tooted on keskmiselt 15–20 aastat vanad, enne kui nad ära visatakse. Pärast ringlussevõttu saab see alumiinium teise elu. Uuesti sulatamise protsess lisab ainult 5% esmase alumiiniumi tootmiseks kasutatud energiast. Alumiinium ei kaota ringlussevõtu käigus ühtegi omadust.

1 tonni alumiiniumi ringlussevõtt säästab 6 tonni boksiiti ja 9 tonni CO2 heitkoguseid. Ülemaailmselt säästab alumiiniumi ringlussevõtt igal aastal rohkem kui 100 miljonit tonni CO2. ”

Õppige ümbertöötlemiseks kujundama

Kuidas saaksite tööstusdisaineri, arhitekti või insenerina ringmajanduse jaoks kujundada ja toota? Siin on kolm punkti, mida tasub kaaluda:

Tähtis on jätkusuutliku materjali valmine, mida saab taaskasutada, kui toodet enam ei vajata. Näiteks on alumiinium jätkusuutlik materjal, mida saab ringlusse võtta ja taaskasutada. See ei kaota pärast ringlussevõttu oma omadusi ja uuesti sulatamine võib energiatarbimist säästa kuni 95 potsenti.

 

Teine teema on ühendamine. Sa pead teadma kuidas materjale omavahel liita, sest liitmismeetod mille valid, muudab palju. Miks?

  • Sarnaseid materjale ei ole vaja eraldada, parandades seega ringlussevõtu määra.
  • Kasutades erinevaid materjale on parim ühendamistehnkika see, mis võimaldab lihtsat ja praktilist materjalide eraldamist üksteisest ringlussevõtu korral. Need võivad olla mehaanilised kinnitusdetailid, sealhulgas poldid, kruvid, kinnitus- ja lukustusühendused.

Viimane punkt, mida peaksite kaaluma, on toote parandamine ja korduskasutamine. Kas seda saab parandada? Kelle poolt? Kas saate toodet või selle materjale uuesti kasutada?

Õnneks näeme rohkem kui kunagi varem tooteid, mis on mõeldud kergelt parandatavateks või hõlpsalt taaskasutamiseks tööstusdisainerite ja tootmisettevõte poolt.

Podcast:

Taaskasutus algab joonestuslaual

Kaasaegse tootmise suurim väljakutse on jätkusuutlikkus.

Liiga paljusid tooteid ei saa taaskasutada nende tootmisviisi tõttu. Neid on kas võimatu lahti võtta või on see liiga kallis. Peame tootma asju, mis elavad kauem, mida saab taaskasutada või uuesti kasutada.

Materjalide omaduste (sh keskkonnajalajälje) ja tootmisprotsesside mõistmine aitab luua jätkusuutlikke tooteid, pidades silmas ringlussevõttu või taaskasutamist.