Skip to content

Hydro EcoDesign

Kõigil toodetel on keskkonnamõju, alustades materjali kaevandamisest, tootmisest, transportimisest, kasutamisest, utiliseerimisest ning lõpetades taaskasutusega. Kuidas saab Hydro EcoDesign aidata teil oma tooteid rohelisemaks muuta?

Low angle view of apartment building with vertical garden and heliostat

Me teame, et suurem osa toote kuludest ja toote keskkonnamõjudest  otsustatakse juba disainiprotsessi alguses. Teadmine, et meil on üle 1000 alumiiniumi disainimise kogemusega inseneri, on meie tugevuseks. Soovime osaleda koostöös klientidega tootekujundamise protsessis, et vähendada meie alumiiniumlahenduste mõju keskkonnale nii palju kui võimalik kohe projekteerimisetapist alates.

Nüüd pakume teile uut kontseptsiooni. Struktureeritum teenus. Spetsiaalne metoodika, mille töötasime välja koostöös konsultantidega Keskkonnakaitse Edendamise Agentuurist (EPEA), mis on osa Drees & Sommers`ist. Nimetame seda Hydro EcoDesigniks.

Hydro EcoDesign aitab teil valmistada tooteid, millel on suurem funktsionaalsus ja väiksem jalajälg.

Mis on Hydro EcoDesign?

Hydro EcoDesign`i raamistik põhineb protseduuridel ja nõuetel. Teeme seda selleks, et tagada toodete jätkusuutlikumaks muutmise mitmekülgne hindamine. Meie spetsiaalselt koolitatud kolleegide kogukond esitab oma teadmised materjali valiku, sulami tootluse, elutsükli analüüsi, pinnatöötluse ja kerge kaalu osas. Lisaks keskenduvad nad teemadele, nagu näiteks demonteerimine, häirivad ärimudelid, tagastamise süsteemid, tarnijate kaasamine, pakendamine ja täiustatud ringlussevõtt. Rakendatud on ka mitmeid taastootmise kogukonna tõestatud ja tõhusaid kontseptsioone.

Park bench with wooden seat and back, metal feet, and an attached tag with Hydro CIRCAL logo

Kuidas see töötab?

Hydro EcoDesigni protsess algab teie ja meie vahelise mõtteharjutusega. See loominguline ajurünnak tekitab erinevaid ideid ja tuvastab nendest kõige asjakohasemad. Seejärel jätkame pideva suhtlemisega. Terviklik töömudel tagab, et valime parimad võimalused parema toote väljatöötamiseks, hoides samal ajal olulisena majanduslikku tasuvust. Koostöö EPEA-ga võimaldab meil luua koos partneriga raamistik, millel baseeruvad materjali valik, säästev disain ja toodete sertifitseerimine. Kõige olulisem on tagada, et kõigil etappidel ja kriteeriumidel oleks oma eesmärk minimeerides ühtlasi rohepesu ohtu.

Montage of two persons discussing an extruded profile, and an electric car hooked to a charger

Kuidas saab Hydro EcoDesign teile kasu olla?

  • Saate toetust taastöötlemiseks valmis rohelisemate lahenduste väljatöötamisel selle ala ekspertidelt
  • Saate Hydrost alumiiniumlahendusi, mille süsinikujälg on normist madalam ja / või kõrgema ringlussevõtmise võimalusega , pikem kestvus, parem jõudlus
  • Saate turvalise materjali, mis vastab rahvusvahelistele normidele ja määrustele
  • Suudate saavutada paremaid tulemusi jätkusuutlike toodete sertifitseerimisstandardites, sellistes kontseptsioonides nagu hällist hällini (C2C) ja keskkonnasõbralike hoonete hindamissüsteemides
  • Osalete loomisprotsessis, et arendada taastootmisele keskendunud lisavõimalustega innovaatilisi lahendusi
  • Saate juurdepääsu materjalile, mis on sertifitseeritud kogu alumiiniumi väärtusahelas (ASI sertifikaat *)
  • Saate kogemuse koostööst globaalse kontserniga, millel on hea esindatus kohtadel, sest kliendi lähedal töötamine on ringmajanduse põhielement
  • Teete koostööd pühendunud partneriga, mille üheks alustalaks on jätkusuutlikkus

Body car with no wheel without shadow on white background

Mis tüüpi tooteid saab EcoDesign-ed redigeerida?

Põhimõtteliselt saab kõiki alumiiniumlahendusi teha EcoDesign`i rakendades. Mõne tööstusharu rakendused sobivad eriti hästi, näiteks ehitus, sisekujundus ning autotööstus.

Hydro EcoDesign - 9 reeglit

Läbipaistvus sidusrühmadega meie toodete omaduste, mõju, toimivuse ja kulude osas

Parimate lahenduste leidmiseks suhtlege pidevalt klientide ja tarnijatega ning selgitage tehtud valikuid

Veenduge, et materjalide valimisel arvestatakse kogu nende elutsükli vältel keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid kriteeriume

Olge tarneahelas nõuetekohase hoolsusega, keskendudes keskkonna-, sotsiaalsete ja valitsemistingimuste järgimisele tarnijate ja tööstustegevuse valikul

Maksimeerige toodete ja komponentide ringlussevõetavus, minimeerides samal ajal jäätmeid ja pakendeid

Mõistke huvigruppide muresid ja tehke vajalikke jõupingutusi leevendavate lahenduste leidmiseks

Jälgige pidevat täiustamist, küsitlemist ja innovatsiooni

Esitage nõutavad dokumendid ja tõendid vastavuses siseriikliku ja rahvusvahelise regulatsiooniga

Jälgige asjakohaseid mõõdikuid, nagu jõudlus ja süsinikujalajälg, toote kujundamise etapis ja variantide võrdlemisel

* Enam kui 40 Hydro tehast on ASI sertifikaadiga ning neid lisandub lähitulevikus veelgi. Lisateabe saamiseks pöörduge oma esindaja poole

Laadige alla EcoDesigni brošüür