Skip to content

Mõistke alumiiniumi tolerantse ja tööstusharu standardeid

Teabepakett sisaldab teadmisi tolerantside ja selle kohta, kuidas mitmesugused osad omavahel kokku sobitada. Programm hõlmab ka seminari teemal, kuidas mõista ja tõlgendada sageli keerukaid tööstusharu tolerantse puudutavaid standardeid.

Osalejad on kogemust kirjeldanud järgmiselt.

„Profile Academy hõlmab arvukaid teemasid. See andis mulle suurepärase aluse, mille abil end edasi arendada teemadel, mis on autotööstuses vajalikud. Tagasi vaadates mõistan, et see materjal ja konstrueerimisviisid pakuvad suurepäraseid võimalusi.“

„Profile Academy külastus pakkus mulle põnevat vaatenurka alumiiniumprofiilide konstrueerimise võimalustele. Kursusel käsitleti tehnikat ja sain ka arvukaid ideid alumiiniumi kasutusviiside kohta. Õppisin nii palju juurde.“

Tasuta

Suurem osa koolitustest on klientidele, tootedisaineritele ja arendajatele, tehnikutele, inseneridele ja arhitektidele turgude ning tööstusharude lõikes tasuta. Mõnes riigis peavad osalejad riiklike määruste tõttu väikest tasu maksma.

Järgnevalt toome mõned kursuse sisu näited.

  • Materjali tehnikad ja korrosioon
  • Ringlussevõtu ja keskkonnakaitse projektid
  • Profiili tehnikad ja disain optimaalseks tootmiseks
  • Mõõtmete omadused ja tugevuse arvutamine
  • Pinnatöötlus
  • Deformatsioon
  • Pudenemisprotsessid
  • Mehaanilised ühendused
  • Keevisühendused
  • Praktilised olukorrad: profiililahenduste näited ja analüüs üldkulude vaatepunktist