Skip to content
traffic pole, road, residential houses

Korduskasutus valgustipostidega Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified® (C2C) valgustipost aitab saavutada keskkonnasäästlikkuse eesmärgid. Tooted on valmistatud keskkonnasõbralikest ja tervislikest materjalidest, mis on ette nähtud tehnilises ringis uuesti kasutamiseks. Toodame neid teile.

Juba käimasolevas tööstusrevolutsioonis on ringmajanduse suunas liikumine kriitilise tähtsusega. Teie roll selles liikumises algab siis, kui ütlete C2C valgustipostidele oma jah-sõna.

Programm C2C Certified® hõlmab viite kvaliteedikategooriat.

  • Materjali tervislikkus
  • Materjali taaskasutamine
  • Taastuvenergia ja süsiniku juhtimine
  • Veevarude majandamine
  • Sotsiaalne õiglus

Igas kategoorias saavutavad tooted teatud taseme (tasemeid on viis, algtasemest plaatina-tasemeni) ja madalaim tase näitab toote üleüldist hinnet.

2011. aastal sai meist esimene tootja maailmas, kelle valgustiposte pärjati C2C hõbesertifikaadiga. Tooted on disainitud jäätmete vähendamiseks. Hydro lõi ka süsteemi, mille kohaselt võtame valgustipostid nende tööea lõppedes tagasi, et need seejärel ringlusse võtta. Taaskasutuse abil kasutame tarneahelas vähem toormaterjali.

Recommended for you