Skip to content

GBS

Hydro Global Business Services (GBS) on Hydro uus organisatsioonivaldkond, mis tegutseb ettevõttesisese teenusepakkujana, teenindades kogu Hydro kontserni. Selle põhieesmärk on pakkuda asjakohaseid IT-, finants- ja personalivaldkonna teenuseid Hydro kõigile tegevusaladele. GBS on äripartner, arendades ja täiustades pidevalt teenuseid vastavalt äritegevuse ja ettevõtte vajadustele.